Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Úsek ošetrovateľstva

 

Námestníčka odboru ošetrovateľstva:

 

- Mgr. Tatiana Valková

 

kontakt: 055/789 1670

 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE