Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Informácie pre návštevu

 • prosíme o dodržiavanie návštevných hodín, lebo tak je najmenej narušená prevádzka na oddelení ( plánované vyšetrenia a liečebné výkony ),
 • s ohľadom na prevádzku oddelenia a zdravotný stav pacienta je však možné dohodnúť s ošetrujúcim lekárom individuálny čas návštevy,
 • na jednotkách intenzívnej starostlivosti - /JIS,koronárka,pooperačná JIS/ je doba návštevy skrátená na 15 minút,
 • na JIS používajte ochranné pomôcky - návleky na obuv, ochranný plášť ( sú k dispozícii pri vchode na JIS )
 • nevoďte do nemocnice, ak k tomu nie je zvláštny dôvod, malé deti. Nie vždy je to pre nich príjemný zážitok a môžete ich aj ohroziť infekciou,
 • ak ste sami nachladení alebo chorí, radšej návštevu svojho blízkeho odložte,
 • nefajčite na oddelení,
 • informácie o stave pacienta poskytuje iba ošetrujúci alebo službukonajúci lekár. Preto Vás prosíme, aby ste nenaliehali na sestry oddelenia o poskytnutie informácií.

Potraviny a nápoje:

 • pokiaľ ich chcete priniesť pacientovi, je lepšie sa dopredu dohodnúť s ošetrujúcim personálom,
 • nevhodnými potravinami môžete pacienta poškodiť.

Pacientom nenoste:

 • kvety v kvetináčoch a ani iné veci, ktoré môžu byť zdrojom infekcie,
 • rezané kvety,
 • veľké množstvo potravín alebo ovocia, ktoré rýchlo podliehajú skaze.

Psychologické desatoro:

Desatoro pre návštevníka nemocnice bolo spracované podľa prof. PhDr. RNDr. Heleny Haškovcovej, Csc., Ústav lekárskej etiky, 3. lekárska fakulta UK Praha.

 • Na návštevu pacienta sa pripravte ( či už ako člen rodiny alebo ako priateľ ).
 • Zvážte pacientov stav a zvoľte primeranú dĺžku návštevy a počet návštevníkov ( najviac 2 osoby súčasne ).
 • Príďte čisto a vhodne oblečení v príjemnej nálade a ochotne vypočujte obavy a strasti pacienta.
 • Pacienta povzbuďte, potešte, upokojte a posilujte v ňom vieru k uzdraveniu alebo aspoň k zlepšeniu stavu.
 • Nesnažte sa o radostný rozhovor za každú cenu. O veľkých starostiach radšej pomlčte, na pacienta neprenášajte závažné rozhodnutia. Ak však chce prejaviť svoj názor, vypočujte ho.
 • Nesnažte sa udržiavať konverzáciu za každú cenu, ak je pacient unavený, návštevu prerušte. Aj mlčanie a držanie za ruku môže mať liečebný prínos.
 • Berte ohľad na spolupacientov. Pri vstupe do izby pozdravte všetkých, pri odchode poprajte skoré uzdravenie. Opusťte izbu v prípade, že niektorý pacient je v ťažkom stave, lekár alebo sestra vykonávajú vyšetrenie, alebo ak pacient potrebuje vykonať toaletu na izbe.
 • Pokiaľ chcete niečo pacientovi priniesť, pamätajte na primeranosť.
 • Pri lúčení oznámte kedy prídete nabudúce a sľúbený termín dodržte.