Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Informácie pre pacienta pri prepustení

 • o vašom prepustení Vás bude informovať lekár pri vizite,
 • dátum Vám bude vždy vopred oznámený s dostatočným časovým predstihom. Ak to bude potrebné, oznámime Vaše prepustenie aj Vašim príbuzným.
 • pri prepustení budete informovaný o dodržiavaní životosprávy, užívaní liekov, prípadne o ďalšej ošetrovateľskej starostlivosti ,ktorú máte dodoržiavať
 • skontrolujte si, či Vám bol vrátený preukaz poistenca a všetky osobné veci
 • pri prepustení dostanete lekársku prepúšťaciu správu, ošetrovateľskú prepúšťaciu správu a lieky na 3 dni. Po prepustení sa hláste do 3 dní u svojho praktického lekára, ktorý Vám predpíše lieky na ďalšie dni.
 • spolu s dokumentáciou Vám bude odovzdané aj potvrdenie o úschove šiat, ktoré si vyzdvihnete cestou z oddelenia na prízemí – v šatni
 • ponúkame Vám poradenstvo v ošetrovateľskej starostlivosti a kontakt na domácu ošetrovateľskú starostlivosť
 • deň pred prepustením od sestry na edukačnom sedení dostanete presné pokyny o ďalšej a následnej zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí. Na lepšie zapamätanie si pokynov obdržíte leták ( na stiahnutie ):
 • Ak máte implantovaný kardiostimulátor, defibrilátor (TKS/ICD) pri prepustení Vám dáme:

Vaša spokojnosť

 • záleží nám, aby ste mali poskytované čo najkvalitnejšie služby a preto Vás prosíme o vyplnenie dotazníka spokojnosti, ktorý dostanete pred prepustením pri edukácii,
 • anonymne vyplnený dotazník máte možnosť vhodiť do schránky, najneskôr v deň prepustenia.
 • za vyplnenie dotazníka , vyjadrenie Vašich postrehov a návrhov srdečne ďakujeme.
 • odvoz z ústavu sanitkou na základe Vašich potrieb Vám zabezpečí sestra 24 hodín pred Vaším plánovaným prepustením.