Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kontakty oddelenia verejného obstarávania

 

Vedúci oddelenia verejného obstarávania:

055 /789 1626

 

Referenti oddelenia verejného obstarávania:

055 / 789 1624

055 / 789 1625

055 / 789 1665