Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Námestníčka oboru ošetrovateľstva:

- Mgr. Tatiana Valková
 

kontakt 055/789 1670