Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika srdcovej chirurgie

INFORMÁCIE PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV


Osobná bielizeň:

 • k uloženiu šatstva počas pobytu v nemocnici slúži centrálna šatňa ústavu na prízemí. Obdržíte písomný doklad o úschove, na základe ktorého pri prepustení Vám bude šatstvo vydané,
 • predmety dennej osobnej potreby si uložíte do skrine na izbe a do nočného stolíka. Ak Vám to Váš zdravotný stav nedovolí, uloží ich ošetrujúci personál,
 • počas pobytu v nemocnici môžete používať vlastnú osobnú bielizeň.

Denný nemocničný režim:

 • pobyt na oddelení sa riadi režimom, ktorý je vyvesený na izbe pacienta,
 • pri potrebe odchodu z oddelenia je nutné odchod konzultovať s ošetrujúcou sestrou,
 • neodporúča sa opúšťať areál ústavu.

Nočný pokoj:

 • je stanovený od 22.00 do 6.00 hod.

Návštevné hodiny: Kardiochirurgické lôžkové oddelenie(LOJ):

 • pondelok- piatok 14,15 - 17,00 hod
 • sobota - nedeľa 13,00- 17,00 hod

Podávanie informácii:

 • informácie ohľadom zdravotnej starostlivosti podáva len lekár osobne najbližšiemu príbuznému,
 • informácie ohľadom ošetrovateľskej starostlivosti podáva sestra,
 • informácie o zdravotnom stave sa telefonicky nepodávajú.

Cenné veci:

 • nedoporučujeme Vám brať si so sebou do nemocnice cenné predmety, napr. zlato, šperky, platobné karty, vkladnú knižku , väčšiu finančnú hotovosť,
 • ak ste náhle a nečakane hospitalizovaný, máte možnosť uložiť si cennosti, peniaze, karty a pod. do nemocničného trezoru u vedúcej sestry . Obdržíte písomný doklad o úschove, na základe ktorého Vám budú cennosti vydané,
 • pokiaľ nevyužijete prípadné uloženie Vašich cenností do trezoru, za ich uloženie na izbe neručíme.

Edukácia

Fajčenie

 • rešpektujte zákaz fajčenia vo vnútorných priestoroch nemocnice.