Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika cievnej chirurgie

INFORMÁCIE PRE PRIJÍMANÝCH PACIENTOV

 • na plánovaný príjem sa dostavte o 10.00 hod.
 • prihláste sa na ambulancii Cievnej chirurgie - prízemie
 • nie je potrebné, aby ste boli nalačno

K príjmu sú potrebné:

 • preukaz poistenca
 • výsledky doporučených vyšetrení / krv, moč, interné, hematologické, neurologické,.... podľa pokynov lekára /
 • potvrdenie o práceneschopnosti / ak ste už PN /
 • RTG dokumentácia
 • CD dokumentácia
 • osobné veci – pyžamo, župan, papuče, ponožky ( bez gumičky)
 • hygienické potreby – mydlo, zubná pasta, zubná kefka, hrebeň, uteráky, u mužov holiace potreby
 • dlhodobo užívané lieky, inzulín, kompenzačné pomôcky / barly, invalidný vozík, naslúchaní aparát /

Nedoporučujeme:

 • šperky,
 • cennosti,
 • väčší obnos peňazí
 • u žien nalakované nechty

Ďalšie informácie

 • vlastný mobilný telefón, osobný počítač, TV-prijímač - môžete používať po dohovore s vedením kliniky
 • po prijatí na kliniku Vaše osobné zvršky- kabát, nohavice, topánky budú uložené v šatni na CPO, o ich úschove Vám vystavia potvrdenie, ktoré odovzdate službukonajúcej sestre na klinike.
 • strava sa začína večerou o 17.00 hod., ak ste diabetik zabezpečíme Vám už obed o 12.00 hod.
 • návštevy na klinike sú podľa rozpisu:
  • Streda 15.00-17.00 hod.
  • Sobota 14.00-17.00 hod.
  • Nedeľa 14.00-17.00 hod.

Dôležité informácie

 • kontaktné telefónne číslo na službukonajúci personál : 055/789 1500
 • v prípade, že sa nemôžete dostaviť na príjem ohláste to telefonicky na číslo : 055/789 1561