Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

KAIM

INFORMÁCIE PRE PRIJÍMANÝCH PACIENTOV


Príjem pacientov

  • na KAIM sú prijímaní pacienti po operácii
  • z KAIM sú pacienti podľa aktuálneho zdravotného stavu prekladaní na intermediálnu JIS

Návštevy

  • oddelenie sa nachádza na 1.posch.
  • návštevy na oddelenie vchádzajú so zdravotníckym personálom cez príslušný filter a sú povinní dodržiavať hygienické predpisy kliniky
  • návštevy sú vykonávané pri lôžku, z tohto dôvodu je možné dovoliť prístup jednému, maximálne dvom príbuzným naraz
  • návštevy príbuzných sa vykonávajú v popoludňajších hodinách po 15.00 hod., event. podľa stavu pacienta po dohode s primárom odd., alebo službukonajúcim lekárom
  • na oddelenie je zakázaný prístup deťom do 15 rokov

Informácie

  • o pacientovi podáva ošetrujúci lekár, alebo primár kliniky
  • telefonické informácie podáva službukonajúci lekár medzi 20.00 – 21.00 hod.

KAIM - lôžko tel. č. 055 / 789 11 00
JIS tel. č. 055 / 789 11 80

Počas pobytu pacienta na KAIM a JIS pacientovi postačujú len základné hygienické potreby, na pitie neperlivá minerálna voda a k rehabilitácií nafukovacia lopta.