Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika srdcovej chirurgie

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV:

 

Informácie pre prijímaných pacientov:

 • na plánovaný príjem sa dostavte v čase od 7,30 do 8.30 hod.
 • prihláste sa na ambulanciu Kliniky srdcovej chirurgie,  Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice, Ondavská č. 8,  1. poschodie.
 • prídete nalačno
 • presný termín hospitalizácie vám bude doručený poštou.
 • ak užívate Plavix, Curantyl, Warfarin, Orfarin, Dipyridamol, Ticlid,        Ticlopidin, Ipaton, prosíme prestaňte tieto lieky užívať 7 dní pred plánovanou hospitalizáciou. Pri užívaní Plavixu, Orfarínu, Warfarínu sa poraďte s vaším ošetrujúcim lekárom o nahradení liečby nízkomolekulárnym heparínom cestou rajónneho kardiológa

 
K prijatiu na oddelenie potrebujete:

 • platný preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • občiansky preukaz
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti (ak ho už máte vystavené), ak je potrebné ho vystaviť, požiadajte o jeho vypísanie pri prijatí na príjmovej ambulancii
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára
 • výsledky laboratórnych vyšetrení (nie staršie ako 7 dni) – biochemické vyšetrenie (urea, kreatinín, glykémia, bilirubín, AST, ALT, NA, K,), krvný obraz, zrážacie faktory ( APK, INR )
 • rozpis liekov a lieky, ktoré užívate podľa ordinácie iného odborného lekára ako kardiológa napr. urológ, reumatológ, onkológ, neurológ.....atď.
 • inzulínové perá a inzulín
 • hygienické potreby – zubná pasta, zubná kefka, mydlo, uterák, hrebeň, holiace potreby
 • osobné veci – pyžamo - najvhodnejšia je pyžamová blúza vpredu na zapínanie a pyžamové nohavice, župan, ponožky, papuče
 • nafukovaciu loptu – priemer cca 40 cm
 • v prípade, ak by ste sa nemohli dostaviť, alebo nemáte ukončené predoperačné vyšetrenia, ak máte zvýšenú telesnú teplotu alebo užívate antibiotiká, prosíme, ihneď nám to oznámte na telefónne číslo 055/7891210, 055/7891200
 • ak máte skompletizované predoperačné vyšetrenia, potvrďte nám vašu hospitalizáciu na uvedené telefónne číslo

 
K prijatiu na oddelenie si môžete priniesť:

 • mobil
 • rádio
 • knihy, časopisy
 • osobný počítač

 
Neodporúčame:

 • veľkú finančnú hotovosť
 • šperky – retiazky, prstene, náramky
 • cennosti

 
Čo je vhodné:

 • odlakovať si nechty na rukách aj nohách
 • odstrániť gélové nechty

 
Denný režim

 • počas pobytu na oddelení odporúčame riadiť sa hospitalizačným režimom, ktorý je k dispozícií na každej izbe
 • neodporúčame opúšťať areál nemocnice

 
Nočný kľud

 • je od 22.00 – 05.00 hod.

 
Návštevné hodiny

 1. Pondelok - piatok od 15.00 – 17.00 hod.
 2. Sobota – nedeľa od 14.00 – 17.00 hod. (rovnako platí aj pre štátne sviatky)

 
Fajčenie

 • v areáli VÚSCH a.s. je prísne zakázané fajčiť

 
Kontaktné čísla:

 • službukonajúci personál: 055/ 789 1200
 • asistentka prednostu Kliniky srdcovej chirurgie: 055/ 789 1210