Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika cievnej chirurgie

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV


Na ambulancii cievnej chirurgie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. v Košiciach vyšetrujeme pacientov s nasledujúcimi klinickými príznakmi a subjektívnymi obtiažami:

  • Bolesti nôh a dolných končatín, únava nôh, opuchy, nehojacie sa rany a krvácanie
  • Bolesti rúk a horných končatín, opuchy, zmeny farby a teploty končatín
  • Závraty, malátnosť, slabosť rúk, nôh a končatín
  • Pri ochorení na cukrovku sprievodné bolesti nôh, teploty a rany na končatinách,
  • Kŕčové žily na dolných končatinách
  • U všetkých pacientov je požadované angiologické vyšetrenie

Ambulancia cievnej chirurgie

Prízemie v novej budove VÚSCH, a.s. pri príjmových ambulanciách (Smer výťahy B - návštevy).

 

Pondelok 08:00 hod. 15:00 hod.
Utorok 08:00 hod. 15:00 hod.
Streda 08:00 hod. 15:00 hod.
Štvrtok 08:00 hod. 15:00 hod.
Piatok 08:00 hod. 15:00 hod.

 

Pre potrebu neodkladných - akútnych stavov ambulancia funguje nepretržite, 24 hodín denne.Kontakt:
tel.: 055/ 789 1561, -1562
e-mail: cievne@vusch.sk