Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Objednávky

OBDOBIA: 2018  


P.č. Dátum
zverejnenia
Dátum
vystavenia
Číslo
objednávky
Obstarávateľ Dodávateľ Popis Cena v €(bez DPH) Poznámka
5501 21.07.2018 21.07.2018 4979/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 8.403,59
5502 21.07.2018 21.07.2018 4979/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 4.775,00
5503 21.07.2018 21.07.2018 4977/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 2.520,00
5504 23.07.2018 23.07.2018 4913/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
UNOTECH, spol. s r.o. ; IČO: 31424562; Zlatovská 2211; Trenčín 91105 Zdravotný materiál 227,60
5505 23.07.2018 23.07.2018 4880/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Kovalčíková, Mgr.
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Lieky 503,67
5506 23.07.2018 23.07.2018 4910/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 530,88
5507 23.07.2018 23.07.2018 4912/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.; IČO: 31385265; L.Dérera 3; Bratislava 37 83101 Zdravotný materiál 3.300,00
5508 23.07.2018 23.07.2018 4850/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
TIMED s.r.o; IČO: 00602175; Trnavská cesta 112; Bratislava 82101 Zdravotný materiál 1.892,52
5509 23.07.2018 23.07.2018 4879/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Kovalčíková, Mgr.
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Lieky 62,02
5510 23.07.2018 23.07.2018 4849/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
VIDRA a spol., s.r.o.; IČO: 31589561; Štrková 8, P. O. BOX B-106; Žilina 01196 Lieky 21,65
5511 23.07.2018 23.07.2018 4941/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 7.545,00
5512 23.07.2018 23.07.2018 4944/2018 VÚSCH, a.s.
Alena Schvarczová,
INTRAVENA s.r.o; IČO: 31717802; Levocska 9; PRESOV 08001 Lieky 5.401,14
5513 23.07.2018 23.07.2018 4846/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
ECOLAB s.r.o.; IČO: 31342213; Čajakova 18; Bratislava 81105 Lieky 261,00
5514 23.07.2018 23.07.2018 4856/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
B.Braun Medical s.r.o.; IČO: 31350780; Hlučínska 3; Bratislava 83103 Zdravotný materiál 2.824,22
5515 23.07.2018 23.07.2018 4858/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 285,00
5516 23.07.2018 23.07.2018 4909/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
TATRA-ALPINE a.s. ; IČO: 00680885; Trnavská cesta 66; Bratislava 82108 Zdravotný materiál 858,34
5517 23.07.2018 23.07.2018 4844/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
B.Braun Medical s.r.o.; IČO: 31350780; Hlučínska 3; Bratislava 83103 Lieky 6.081,91
5518 23.07.2018 23.07.2018 4908/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
TIMED s.r.o; IČO: 00602175; Trnavská cesta 112; Bratislava 82101 Zdravotný materiál 48.774,00
5519 23.07.2018 23.07.2018 4942/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
Biotronik Slovensko s.r.o. ; IČO: 35761059; Pri Suchom mlyne 34; Bratislava 81104 Zdravotný materiál 2.194,50
5520 23.07.2018 23.07.2018 4851/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
Bio G , spol. s r.o.; IČO: 34123415; Elektrárenská 12092 ; Bratislava 83104 Zdravotný materiál 588,75
5521 23.07.2018 23.07.2018 4924/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
Biomedica Slovakia s.r.o; IČO: 35849258; Drobného 27; Bratislava 84101 Zdravotný materiál 1.450,00
5522 23.07.2018 23.07.2018 4916/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
Biotronik Slovensko s.r.o. ; IČO: 35761059; Pri Suchom mlyne 34; Bratislava 81104 Zdravotný materiál 200,00
5523 23.07.2018 23.07.2018 4922/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.; IČO: 31385265; L.Dérera 3; Bratislava 37 83101 Zdravotný materiál 1.775,15
5524 23.07.2018 23.07.2018 4953/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Kovalčíková, Mgr.
Fresenius Medical Care Slovensko s.r.o; IČO: 31412971; Teplická 99; Piešťany 92101 Zdravotný materiál 585,20
5525 23.07.2018 23.07.2018 4882/2018 VÚSCH, a.s.
Alena Schvarczová,
UNIPHARMA ; IČO: 31625657; Šafárikova 2/A; Prešov 08001 Lieky 128,70
5526 23.07.2018 23.07.2018 4907/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.; IČO: 31385265; L.Dérera 3; Bratislava 37 83101 Zdravotný materiál 342,99
5527 23.07.2018 23.07.2018 4915/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 528,00
5528 23.07.2018 23.07.2018 4923/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
A CARE s.r.o.; IČO: 35724609; Sládkovičova 10; Piešťany 92101 Zdravotný materiál 1.746,00
5529 23.07.2018 23.07.2018 4854/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 2.417,00
5530 23.07.2018 23.07.2018 4843/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
K&M MEDIA s.r.o; IČO: 44879806; č.94; Čierne 02313 Zdravotný materiál 72,00
5531 23.07.2018 23.07.2018 4847/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
HARTMANN-RICO spol. s r.o.; IČO: 31351361; Einsteinova 24; Bratislava 24 85101 Lieky 178,85
5532 23.07.2018 23.07.2018 4925/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 2.723,04
5533 23.07.2018 23.07.2018 4921/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
PHARMA GROUP, a.s.; IČO: 31320911; SNP 150; Veľké Leváre 90873 Zdravotný materiál 725,00
5534 23.07.2018 23.07.2018 4939/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
TIMED s.r.o; IČO: 00602175; Trnavská cesta 112; Bratislava 82101 Zdravotný materiál 19.876,00
5535 23.07.2018 23.07.2018 4853/2018 VÚSCH, a.s.
Alena Schvarczová,
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Lieky 1.842,20
5536 23.07.2018 23.07.2018 4918/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 2.033,00
5537 23.07.2018 23.07.2018 4919/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
TATRA-ALPINE a.s. ; IČO: 00680885; Trnavská cesta 66; Bratislava 82108 Zdravotný materiál 1.450,00
5538 23.07.2018 23.07.2018 4845/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
INTRAVENA s.r.o; IČO: 31717802; Levocska 9; PRESOV 08001 Lieky 1.276,02
5539 23.07.2018 23.07.2018 4911/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
PHARMA GROUP, a.s.; IČO: 31320911; SNP 150; Veľké Leváre 90873 Zdravotný materiál 142,32
5540 23.07.2018 23.07.2018 4940/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 3.364,00
5541 23.07.2018 23.07.2018 4917/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
ELU Medical s.r.o.; IČO: 36741469; Račianska 77; Bratislava 83102 Zdravotný materiál 2.035,00
5542 23.07.2018 23.07.2018 4855/2018 VÚSCH, a.s.
Alena Schvarczová,
UNIPHARMA ; IČO: 31625657; Šafárikova 2/A; Prešov 08001 Lieky 2.543,78
5543 23.07.2018 23.07.2018 4954/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Kovalčíková, Mgr.
Fresenius Medical Care Slovensko s.r.o; IČO: 31412971; Teplická 99; Piešťany 92101 Zdravotný materiál 363,00
5544 23.07.2018 23.07.2018 4852/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
VIDRA a spol., s.r.o.; IČO: 31589561; Štrková 8, P. O. BOX B-106; Žilina 01196 Zdravotný materiál 927,63
5545 23.07.2018 23.07.2018 4914/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
MEDICAL GROUP SK a. s.; IČO: 31708030; Trnavská cesta 27/B; Bratislava 83104 Zdravotný materiál 260,20
5546 23.07.2018 23.07.2018 4881/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Kovalčíková, Mgr.
INTEC PHARMA,s.r.o; IČO: 00683264; Lamačská cesta 8; Bratislava 81001 Lieky 76,34
5547 23.07.2018 23.07.2018 4848/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
Johnson&Johnson s.r.o.; IČO: 31345182; Karadžičova 12; Bratislava 82108 Lieky 713,16
5548 23.07.2018 23.07.2018 4920/2018 VÚSCH, a.s.
Monika Tomčíková,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 1.694,86
5549 24.07.2018 24.07.2018 4889/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
Biotronik Slovensko s.r.o. ; IČO: 35761059; Pri Suchom mlyne 34; Bratislava 81104 Zdravotný materiál 1.800,00
5550 24.07.2018 24.07.2018 4931/2018 VÚSCH, a.s.
Alena Schvarczová,
UNIPHARMA ; IČO: 31625657; Šafárikova 2/A; Prešov 08001 Lieky 787,22
5551 24.07.2018 24.07.2018 4968/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
ELU Medical s.r.o.; IČO: 36741469; Račianska 77; Bratislava 83102 Zdravotný materiál 5.627,70
5552 24.07.2018 24.07.2018 4968/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
ELU Medical s.r.o.; IČO: 36741469; Račianska 77; Bratislava 83102 Zdravotný materiál 2.035,00
5553 24.07.2018 24.07.2018 4878/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
MGP,spol.s r.o; IČO: 00684023; Šustekova 2; Bratislava 5 85104 Zdravotný materiál 1.212,00
5554 24.07.2018 24.07.2018 4960/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 125,16
5555 24.07.2018 24.07.2018 4960/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 2.398,07
5556 24.07.2018 24.07.2018 4959/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
TATRA-ALPINE a.s. ; IČO: 00680885; Trnavská cesta 66; Bratislava 82108 Zdravotný materiál 429,00
5557 24.07.2018 24.07.2018 4959/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
TATRA-ALPINE a.s. ; IČO: 00680885; Trnavská cesta 66; Bratislava 82108 Zdravotný materiál 1.122,00
5558 24.07.2018 24.07.2018 4964/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDICAL GROUP SK a. s.; IČO: 31708030; Trnavská cesta 27/B; Bratislava 83104 Zdravotný materiál 276,77
5559 24.07.2018 24.07.2018 4964/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDICAL GROUP SK a. s.; IČO: 31708030; Trnavská cesta 27/B; Bratislava 83104 Zdravotný materiál 234,19
5560 24.07.2018 24.07.2018 4886/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.; IČO: 34137921; Valová 49; Piešťany 92101 Zdravotný materiál 3.112,05
5561 24.07.2018 24.07.2018 4903/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
TIMED s.r.o; IČO: 00602175; Trnavská cesta 112; Bratislava 82101 Zdravotný materiál 1.961,00
5562 24.07.2018 24.07.2018 4904/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
UNOMED spol. s r.o.; IČO: 00612791 ; Zlatovská 2211; Trenčín 91105 Zdravotný materiál 876,56
5563 24.07.2018 24.07.2018 4902/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.; IČO: 31385265; L.Dérera 3; Bratislava 37 83101 Zdravotný materiál 694,99
5564 24.07.2018 24.07.2018 4883/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Zdravotný materiál 405,00
5565 24.07.2018 24.07.2018 4884/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
MEDIS Nitra , spol. s r.o.; IČO: 36531774; Pri Dobrotke 659/81; Nitra 94901 Zdravotný materiál 4.030,45
5566 24.07.2018 24.07.2018 4967/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
Biomedica Slovakia s.r.o; IČO: 35849258; Drobného 27; Bratislava 84101 Zdravotný materiál 1.000,00
5567 24.07.2018 24.07.2018 4970/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
ADYTON medical devices SK s. r.o.; IČO: 45849765; Osloboditeľská 21; Bratislava 83107 Zdravotný materiál 2.052,00
5568 24.07.2018 24.07.2018 4963/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
UNOTECH, spol. s r.o. ; IČO: 31424562; Zlatovská 2211; Trenčín 91105 Zdravotný materiál 796,60
5569 24.07.2018 24.07.2018 4963/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
UNOTECH, spol. s r.o. ; IČO: 31424562; Zlatovská 2211; Trenčín 91105 Zdravotný materiál 247,00
5570 24.07.2018 24.07.2018 5028/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDUSA s.r.o.; IČO: 34134808; Komenského 12; Piešťany 92101 Zdravotný materiál 2.493,00
5571 24.07.2018 24.07.2018 4906/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Kovalčíková, Mgr.
UNIPHARMA ; IČO: 31625657; Šafárikova 2/A; Prešov 08001 Lieky 592,64
5572 24.07.2018 24.07.2018 4962/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.; IČO: 31385265; L.Dérera 3; Bratislava 37 83101 Zdravotný materiál 1.100,00
5573 24.07.2018 24.07.2018 4962/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.; IČO: 31385265; L.Dérera 3; Bratislava 37 83101 Zdravotný materiál 2.200,00
5574 24.07.2018 24.07.2018 4888/2018 VÚSCH, a.s.
Alena Schvarczová,
UNIPHARMA ; IČO: 31625657; Šafárikova 2/A; Prešov 08001 Lieky 16.297,55
5575 24.07.2018 24.07.2018 4961/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
ARID SK, s.r.o.; IČO: 31350836; Boženy Němcovej 14; Bratislava 81104 Zdravotný materiál 1.126,95
5576 24.07.2018 24.07.2018 5029/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 1.711,20
5577 24.07.2018 24.07.2018 4905/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Kovalčíková, Mgr.
UNIPHARMA ; IČO: 31625657; Šafárikova 2/A; Prešov 08001 Lieky 111,55
5578 24.07.2018 24.07.2018 4966/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
TRANSMEDICA s.r.o.; IČO: 35843683; Na Revíne 29/C; Bratislava 83101 Zdravotný materiál 715,19
5579 24.07.2018 24.07.2018 4928/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Kovalčíková, Mgr.
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Lieky 82,04
5580 24.07.2018 24.07.2018 4965/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
Biotronik Slovensko s.r.o. ; IČO: 35761059; Pri Suchom mlyne 34; Bratislava 81104 Zdravotný materiál 1.044,00
5581 24.07.2018 24.07.2018 4965/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
Biotronik Slovensko s.r.o. ; IČO: 35761059; Pri Suchom mlyne 34; Bratislava 81104 Zdravotný materiál 61,00
5582 24.07.2018 24.07.2018 4890/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
HARTMANN-RICO spol. s r.o.; IČO: 31351361; Einsteinova 24; Bratislava 24 85101 Zdravotný materiál 4.507,49
5583 24.07.2018 24.07.2018 4885/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
Ing. Ladislav Ivanics IL-MED; IČO: 33126500; Hlavná 52; Štúrovo 94301 Zdravotný materiál 1.425,00
5584 24.07.2018 24.07.2018 4969/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 6.439,00
5585 24.07.2018 24.07.2018 4969/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 1.633,00
5586 24.07.2018 24.07.2018 4887/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
Dräger Slovensko, s.r.o.; IČO: 31439446; Radlinského 40a; Piešťany 92101 Zdravotný materiál 1.724,30
5587 24.07.2018 24.07.2018 4859/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
HARTMANN-RICO spol. s r.o.; IČO: 31351361; Einsteinova 24; Bratislava 24 85101 Zdravotný materiál 72,00
5588 25.07.2018 25.07.2018 4926/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
INTRAVENA s.r.o; IČO: 31717802; Levocska 9; PRESOV 08001 Zdravotný materiál 680,00
5589 25.07.2018 25.07.2018 4945/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
TIMED s.r.o; IČO: 00602175; Trnavská cesta 112; Bratislava 82101 Zdravotný materiál 7.310,00
5590 25.07.2018 25.07.2018 4982/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 2.274,80
5591 25.07.2018 25.07.2018 4982/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 2.274,80
5592 25.07.2018 25.07.2018 4982/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 2.274,80
5593 25.07.2018 25.07.2018 4982/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 1.595,00
5594 25.07.2018 25.07.2018 4955/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
TIMED s.r.o; IČO: 00602175; Trnavská cesta 112; Bratislava 82101 Zdravotný materiál 1.743,00
5595 25.07.2018 25.07.2018 4947/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 2.862,00
5596 25.07.2018 25.07.2018 4956/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 14.419,72
5597 25.07.2018 25.07.2018 4930/2018 VÚSCH, a.s.
Jana Kovalčíková, Mgr.
UNIPHARMA ; IČO: 31625657; Šafárikova 2/A; Prešov 08001 Lieky 99,10
5598 25.07.2018 25.07.2018 4993/2018 VÚSCH, a.s.
Alena Schvarczová,
PharmDr.Jozef Valuch spol.s.r.o; IČO: 36631957; Azalková 48; Banská Bystrica 97401 Lieky 189,40
5599 25.07.2018 25.07.2018 4927/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 11.034,00
5600 25.07.2018 25.07.2018 4935/2018 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 450,50