Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Objednávky

OBDOBIA: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  


P.č. Dátum
zverejnenia
Dátum
vystavenia
Číslo
objednávky
Obstarávateľ Dodávateľ Popis Cena v €(bez DPH) Poznámka
1 02.01.2017 02.01.2017 121/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
ADYTON medical devices SK s. r.o.; IČO: 45849765; Osloboditeľská 21; Bratislava 83107 Zdravotný materiál 902,00
2 02.01.2017 02.01.2017 116/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDICAL GROUP SK a. s.; IČO: 31708030; Trnavská cesta 27/B; Bratislava 83104 Zdravotný materiál 468,38
3 02.01.2017 02.01.2017 116/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDICAL GROUP SK a. s.; IČO: 31708030; Trnavská cesta 27/B; Bratislava 83104 Zdravotný materiál 106,45
4 02.01.2017 02.01.2017 116/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDICAL GROUP SK a. s.; IČO: 31708030; Trnavská cesta 27/B; Bratislava 83104 Zdravotný materiál 149,03
5 02.01.2017 02.01.2017 114/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
ARID SK, s.r.o.; IČO: 31350836; Boženy Němcovej 14; Bratislava 81104 Zdravotný materiál 615,60
6 02.01.2017 02.01.2017 112/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
TATRA-ALPINE a.s. ; IČO: 00680885; Trnavská cesta 66; Bratislava 82108 Zdravotný materiál 263,00
7 02.01.2017 02.01.2017 112/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
TATRA-ALPINE a.s. ; IČO: 00680885; Trnavská cesta 66; Bratislava 82108 Zdravotný materiál 1.253,02
8 02.01.2017 02.01.2017 97/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
TATRA-ALPINE a.s. ; IČO: 00680885; Trnavská cesta 66; Bratislava 82108 Zdravotný materiál 1.280,00
9 02.01.2017 02.01.2017 97/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
TATRA-ALPINE a.s. ; IČO: 00680885; Trnavská cesta 66; Bratislava 82108 Zdravotný materiál 1.515,00
10 02.01.2017 02.01.2017 119/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
ELU Medical s.r.o.; IČO: 36741469; Račianska 77; Bratislava 83102 Zdravotný materiál 149,90
11 02.01.2017 02.01.2017 119/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
ELU Medical s.r.o.; IČO: 36741469; Račianska 77; Bratislava 83102 Zdravotný materiál 299,80
12 02.01.2017 02.01.2017 22/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Lieky 242,00
13 02.01.2017 02.01.2017 20/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Lieky 23,88
14 02.01.2017 02.01.2017 9/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
TIMED s.r.o; IČO: 00602175; Trnavská cesta 112; Bratislava 82101 Zdravotný materiál 3.423,00
15 02.01.2017 02.01.2017 99/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
PHARMA GROUP, a.s.; IČO: 31320911; SNP 150; Veľké Leváre 90873 Zdravotný materiál 725,00
16 02.01.2017 02.01.2017 101/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 7.530,00
17 02.01.2017 02.01.2017 101/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 7.340,00
18 02.01.2017 02.01.2017 23/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
UNIPHARMA ; IČO: 31625657; Šafárikova 2/A; Prešov 08001 Lieky 177,79
19 02.01.2017 02.01.2017 115/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
UNOTECH, spol. s r.o. ; IČO: 31424562; Zlatovská 2211; Trenčín 91105 Zdravotný materiál 494,00
20 02.01.2017 02.01.2017 115/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
UNOTECH, spol. s r.o. ; IČO: 31424562; Zlatovská 2211; Trenčín 91105 Zdravotný materiál 398,30
21 02.01.2017 02.01.2017 118/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
Biomedica Slovakia s.r.o; IČO: 35849258; Drobného 27; Bratislava 84101 Zdravotný materiál 846,00
22 02.01.2017 02.01.2017 118/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
Biomedica Slovakia s.r.o; IČO: 35849258; Drobného 27; Bratislava 84101 Zdravotný materiál 1.692,00
23 02.01.2017 02.01.2017 21/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Lieky 1.178,52
24 02.01.2017 02.01.2017 10/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
UNOMED spol. s r.o.; IČO: 00612791 ; Zlatovská 2211; Trenčín 91105 Zdravotný materiál 1.661,56
25 02.01.2017 02.01.2017 113/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 172,94
26 02.01.2017 02.01.2017 113/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 122,00
27 02.01.2017 02.01.2017 113/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 2.324,88
28 02.01.2017 02.01.2017 VS-1000-2017 VÚSCH, a.s.
Zodp.zam. : Vladimír Mičko
Linde Gas k. s.
IČO: 31373861
Tuhovská 3
Bratislava 83106
medicinálne plyny 102,00
29 02.01.2017 02.01.2017 VS-1001-2017 VÚSCH, a.s.
Zodp.zam. : Vladimír Mičko
Linde Gas k. s.
IČO: 31373861
Tuhovská 3
Bratislava 83106
medicinálne plyny 640,00
30 02.01.2017 02.01.2017 19/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Lieky 20.234,06
31 02.01.2017 02.01.2017 98/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 3.900,40
32 02.01.2017 02.01.2017 98/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 5.255,92
33 02.01.2017 02.01.2017 117/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
Biotronik Slovensko s.r.o. ; IČO: 35761059; Pri Suchom mlyne 34; Bratislava 81104 Zdravotný materiál 1.419,00
34 02.01.2017 02.01.2017 117/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
Biotronik Slovensko s.r.o. ; IČO: 35761059; Pri Suchom mlyne 34; Bratislava 81104 Zdravotný materiál 1.109,00
35 02.01.2017 02.01.2017 117/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
Biotronik Slovensko s.r.o. ; IČO: 35761059; Pri Suchom mlyne 34; Bratislava 81104 Zdravotný materiál 4.095,00
36 02.01.2017 02.01.2017 111/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
EGAMED spol. s r.o.; IČO: 00613606; Ratnovce 4; Ratnovce 92231 Zdravotný materiál 145,00
37 02.01.2017 02.01.2017 100/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.; IČO: 31385265; L.Dérera 3; Bratislava 37 83101 Zdravotný materiál 320,00
38 02.01.2017 02.01.2017 100/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.; IČO: 31385265; L.Dérera 3; Bratislava 37 83101 Zdravotný materiál 960,00
39 02.01.2017 02.01.2017 120/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 77,51
40 02.01.2017 02.01.2017 120/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 970,00
41 02.01.2017 02.01.2017 7/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 2.570,40
42 03.01.2017 03.01.2017 6/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 351,00
43 03.01.2017 03.01.2017 17/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Lieky 20.457,26
44 03.01.2017 03.01.2017 26/2017 VÚSCH, a.s.
Alena Schvarczová,
BIOHEM s. r. o.; IČO: 31442617; Zlatovská 221; Trenčín 91101 Lieky 2.346,66
45 03.01.2017 03.01.2017 4/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
Biomedica Slovakia s.r.o; IČO: 35849258; Drobného 27; Bratislava 84101 Zdravotný materiál 11.000,02
46 03.01.2017 03.01.2017 4/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
Biomedica Slovakia s.r.o; IČO: 35849258; Drobného 27; Bratislava 84101 Zdravotný materiál 4.600,02
47 03.01.2017 03.01.2017 2/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 2.299,99
48 03.01.2017 03.01.2017 2/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 2.780,90
49 03.01.2017 03.01.2017 2/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 4.861,99
50 03.01.2017 03.01.2017 14/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
UNIPHARMA ; IČO: 31625657; Šafárikova 2/A; Prešov 08001 Lieky 726,90
51 03.01.2017 03.01.2017 1/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
TIMED s.r.o; IČO: 00602175; Trnavská cesta 112; Bratislava 82101 Zdravotný materiál 12.000,00
52 03.01.2017 03.01.2017 5/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.; IČO: 31385265; L.Dérera 3; Bratislava 37 83101 Zdravotný materiál 351,00
53 03.01.2017 03.01.2017 15/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Lieky 147,35
54 03.01.2017 03.01.2017 3/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 4.254,01
55 03.01.2017 03.01.2017 3/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 4.056,00
56 03.01.2017 03.01.2017 16/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
UNIPHARMA ; IČO: 31625657; Šafárikova 2/A; Prešov 08001 Lieky 589,26
57 04.01.2017 04.01.2017 268/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 17.967,60
58 04.01.2017 04.01.2017 267/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDUSA s.r.o.; IČO: 34134808; Komenského 12; Piešťany 92101 Zdravotný materiál 725,00
59 04.01.2017 04.01.2017 24/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
TIMED s.r.o; IČO: 00602175; Trnavská cesta 112; Bratislava 82101 Zdravotný materiál 1.483,90
60 04.01.2017 04.01.2017 24/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
TIMED s.r.o; IČO: 00602175; Trnavská cesta 112; Bratislava 82101 Zdravotný materiál 4.049,90
61 04.01.2017 04.01.2017 66/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
INTRAVENA s.r.o; IČO: 31717802; Levocska 9; PRESOV 08001 Lieky 40,20
62 04.01.2017 04.01.2017 266/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 5.979,40
63 04.01.2017 04.01.2017 155/2017 VÚSCH, a.s.
Alena Schvarczová,
Fresenius Medical Care Slovensko s.r.o; IČO: 31412971; Teplická 99; Piešťany 92101 Lieky 1.655,28
64 04.01.2017 04.01.2017 VS-1002-2017 VÚSCH, a.s.
Zodp.zam. : Vladimír Mičko
Linde Gas k. s.
IČO: 31373861
Tuhovská 3
Bratislava 83106
Medicinálne plyny 42,50
65 04.01.2017 04.01.2017 VS-1003-2017 VÚSCH, a.s.
Zodp.zam. : Stanislav Priščák
A-CORY, s.r.o.
IČO: 36382451
Raková 1596
Raková 02351
Kniha jázd - upgrade 2017 10,62
66 04.01.2017 04.01.2017 68/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
INTRAVENA s.r.o; IČO: 31717802; Levocska 9; PRESOV 08001 Lieky 712,04
67 04.01.2017 04.01.2017 39/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
INTRAVENA s.r.o; IČO: 31717802; Levocska 9; PRESOV 08001 Lieky 67,00
68 04.01.2017 04.01.2017 38/2017 VÚSCH, a.s.
Alena Schvarczová,
INTRAVENA s.r.o; IČO: 31717802; Levocska 9; PRESOV 08001 Lieky 2.080,26
69 04.01.2017 04.01.2017 13/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
UNIPHARMA ; IČO: 31625657; Šafárikova 2/A; Prešov 08001 Lieky 371,33
70 04.01.2017 04.01.2017 12/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
MED-ART, spol. s r. o.; IČO: 34113924; Malý Šariš 85; Prešov 08001 Lieky 874,55
71 05.01.2017 05.01.2017 301/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
ELU Medical s.r.o.; IČO: 36741469; Račianska 77; Bratislava 83102 Zdravotný materiál 278,40
72 05.01.2017 05.01.2017 11/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
B.Braun Medical s.r.o.; IČO: 31350780; Hlučínska 3; Bratislava 83103 Zdravotný materiál 28.704,50
73 05.01.2017 05.01.2017 29/2017 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
UNOMED spol. s r.o.; IČO: 00612791 ; Zlatovská 2211; Trenčín 91105 Zdravotný materiál 22.080,40
74 05.01.2017 05.01.2017 62/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 77,51
75 05.01.2017 05.01.2017 125/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 643,94
76 05.01.2017 05.01.2017 125/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 4.405,76
77 05.01.2017 05.01.2017 123/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
EGAMED spol. s r.o.; IČO: 00613606; Ratnovce 4; Ratnovce 92231 Zdravotný materiál 145,00
78 05.01.2017 05.01.2017 123/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
EGAMED spol. s r.o.; IČO: 00613606; Ratnovce 4; Ratnovce 92231 Zdravotný materiál 580,00
79 05.01.2017 05.01.2017 297/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDICAL GROUP SK a. s.; IČO: 31708030; Trnavská cesta 27/B; Bratislava 83104 Zdravotný materiál 247,90
80 05.01.2017 05.01.2017 297/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDICAL GROUP SK a. s.; IČO: 31708030; Trnavská cesta 27/B; Bratislava 83104 Zdravotný materiál 418,48
81 05.01.2017 05.01.2017 294/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
TATRA-ALPINE a.s. ; IČO: 00680885; Trnavská cesta 66; Bratislava 82108 Zdravotný materiál 322,00
82 05.01.2017 05.01.2017 294/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
TATRA-ALPINE a.s. ; IČO: 00680885; Trnavská cesta 66; Bratislava 82108 Zdravotný materiál 916,00
83 05.01.2017 05.01.2017 133/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 200,00
84 05.01.2017 05.01.2017 133/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
INAMED s.r.o.; IČO: 44484275; Šustekova 37; Bratislava 851 04 Zdravotný materiál 1.770,00
85 05.01.2017 05.01.2017 60/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.; IČO: 31385265; L.Dérera 3; Bratislava 37 83101 Zdravotný materiál 1.100,00
86 05.01.2017 05.01.2017 131/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
Biomedica Slovakia s.r.o; IČO: 35849258; Drobného 27; Bratislava 84101 Zdravotný materiál 846,00
87 05.01.2017 05.01.2017 134/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
ADYTON medical devices SK s. r.o.; IČO: 45849765; Osloboditeľská 21; Bratislava 83107 Zdravotný materiál 1.980,00
88 05.01.2017 05.01.2017 300/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
InterMedical spol. s r.o.; IČO: 36547263; Radlinského 10; Nitra 94901 Zdravotný materiál 178,20
89 05.01.2017 05.01.2017 296/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
UNOTECH, spol. s r.o. ; IČO: 31424562; Zlatovská 2211; Trenčín 91105 Zdravotný materiál 625,90
90 05.01.2017 05.01.2017 30/2017 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
INTRAVENA s.r.o; IČO: 31717802; Levocska 9; PRESOV 08001 Zdravotný materiál 510,00
91 05.01.2017 05.01.2017 33/2017 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
A CARE s.r.o.; IČO: 35724609; Sládkovičova 10; Piešťany 92101 Zdravotný materiál 127,40
92 05.01.2017 05.01.2017 57/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
UNOMED spol. s r.o.; IČO: 00612791 ; Zlatovská 2211; Trenčín 91105 Zdravotný materiál 1.661,56
93 05.01.2017 05.01.2017 103/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 2.268,04
94 05.01.2017 05.01.2017 103/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
MEDITRADE spol. s r.o.; IČO: 17312001; Levočská 1; Bratislava 85101 Zdravotný materiál 3.043,40
95 05.01.2017 05.01.2017 67/2017 VÚSCH, a.s.
Gabriela Kuzevičová,
INTRAVENA s.r.o; IČO: 31717802; Levocska 9; PRESOV 08001 Lieky 717,00
96 05.01.2017 05.01.2017 293/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
EGAMED spol. s r.o.; IČO: 00613606; Ratnovce 4; Ratnovce 92231 Zdravotný materiál 145,00
97 05.01.2017 05.01.2017 107/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
OPERATÍVA s.r.o.; IČO: 35757329; Donská 61; Bratislava 48 84106 Zdravotný materiál 840,00
98 05.01.2017 05.01.2017 32/2017 VÚSCH, a.s.
Alžbeta Revťáková,
PANEP s.r.o.; IČO: 25550250; Brňenská 1246; Rosice 66501 Zdravotný materiál 3.334,20
99 05.01.2017 05.01.2017 59/2017 VÚSCH, a.s.
Jana Breznická,
TATRA-ALPINE a.s. ; IČO: 00680885; Trnavská cesta 66; Bratislava 82108 Zdravotný materiál 71,00
100 05.01.2017 05.01.2017 299/2017 VÚSCH, a.s.
Daniela Lenardová, PharmDr.
Biomedica Slovakia s.r.o; IČO: 35849258; Drobného 27; Bratislava 84101 Zdravotný materiál 1.692,00