Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Prebiehajúce prípravné trhové konzultácieZobraziť ukončené

Názov trhovej konzultácie Začiatok
Ochranný štít chrániaci pred radiáciou [PDF] 14.02.2018
Prenosný digitálny RTG systém s detektorom [PDF] 16.02.2018