Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Prebiehajúce prípravné trhové konzultácieZobraziť ukončené

Názov trhovej konzultácie Začiatok
Transportný monitor vitálnych funkcií [PDF] 20.10.2017
Elektrokardiografický prístroj s vozíkom [PDF] 20.10.2017