Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Prebiehajúce prípravné trhové konzultácieZobraziť ukončené

Názov trhovej konzultácie Začiatok
Anesteziologický prístroj s anesteziologickým monitorom [PDF] 09.10.2018
MS OFFICE 2019 Standard a MS OFFICE 2019 Professional Plus licencie [PDF] 12.10.2018