Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Prebiehajúce prípravné trhové konzultácieZobraziť ukončené

Názov trhovej konzultácie Začiatok
Osobné ochranné pracovné prostriedky [PDF] 04.08.2017
Echokardiografické prístroje s príslušenstvom [PDF] 07.08.2017
Servoventilátor [PDF] 14.08.2017
CT prístroj pre potreby VÚSCH, a. s. [PDF] 18.08.2017