Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Prebiehajúce prípravné trhové konzultácieZobraziť ukončené

Názov trhovej konzultácie Začiatok
Termoregulačná jednotka [PDF] 19.06.2018
Zdrojová jednotka - konzola k aterektomickému systému s aktívnou aspiráciou [PDF] 20.06.2018