Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Prebiehajúce verejné obstarávania:

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sú zverejňované v systéme JOSEPHINE.