Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Prebiehajúce verejné obstarávania:

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sú zverejňované v systéme JOSEPHINE.

 

Zákazky zadávané Dynamickým nákupným systémom podľa § 58 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sú zverejňované v systéme EVOSERVIS.

 

Zákazky podľa § 1 ods. (2) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sú zverejňované v systéme JOSEPHINE.