Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kontakty oddelenia verejného obstarávania

 

Vedúci oddelenia verejného obstarávania:

055 / 611 71 11

 

Referenti oddelenia verejného obstarávania:

055 / 611 71 12

055 / 611 71 13

055 / 611 71 14

055 / 611 71 15

055 / 611 71 16