Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Vedenie VÚSCH, a.s

 

Predstavenstvo:

 

doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA,

predseda predstavenstva

Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., člen predstavenstva 

Dozorná rada:

 

JUDr. Ing. Jozef Ráž - predseda dozornej rady

MUDr. Jozef Ivančo, CSc.,

MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH

PharmDr. Miriam Vulevová, MBA 

MUDr.Bibiána Kafková

Ing. Peter Kažík