Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Účtovná uzávierka

UZÁVIERKA ZA ROK 2017

UZÁVIERKA ZA ROK 2016

UZÁVIERKA ZA ROK 2015

UZÁVIERKA ZA ROK 2014

UZÁVIERKA ZA ROK 2013

 

UZÁVIERKA ZA ROK 2012

 

UZÁVIERKA ZA ROK 2011

 

UZÁVIERKA ZA ROK 2010