Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Etická komisia

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Základné informácie, Štatút Etickej komisie VÚSCH, a s., Rokovací poriadok VÚSCH, a.s., Zloženie Etickej komisie VÚSCH, a.s., Kontakt

 

DOKUMENTY

Všeobecné informácie, Dokumenty požadované Etickou komisiou pre posúdenie etickej prijateľnosti klinického skúšania a hodnotenia liečiv, liekov alebo zdravotníckych pomôcok, Dokumenty požadované Etickou komisiou pre posúdenie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu, Dokumenty požadované Etickou komisiou pri ukončení klinickej štúdie/ projektu.

 

CENNÍK POPLATKOV

Cenník poplatkov Etickej komisie