Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika srdcovej chirurgie

INFORMÁCIE PRE OBVODNÝCH LEKÁROV A ŠPECIALISTOV

 

Pacienti, ktorí boli na základe vyšetrení indikovaní na plánovanú operáciu srdca vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a.s., sú pozvaní na hospitalizáciu jeden až dva dni pred operačným výkonom. Prosíme o doplnenie a kontrolu všetkých dole uvedených predoperačných vyšetrení. Pacientom s významným, pridruženým ochorením, prosíme o vyšetrenie u špecialistu, ktorý sa vyjadrí k možnému operačnému výkonu.

Požadované predoperačné vyšetrenia:

 • Ak je pacient indikovaný u operácii pre ischemickú chorobu srdca (aortokoronárny bypass):
  • Laboratórne vyšetrenia - CRP, KO + dif., APTT, TSH, biochémia ( Na, K, urea, kreatinín, bilirubín, ALT, AST, albumín), moč chemicky + sediment
  • Serológia – HbsAg, anti HIV, anti HCV, TPHA
  • RTG S+P
  • Spirometrické vyšetrenie
  • EKG
  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Sonografické vyšetrenie karotíd
 • Ak je pacient indikovaný na výkon na srdcovej chlopni (náhrada, oprava):
  • Laboratórne vyšetrenia - CRP, KO + dif., APTT, TSH, biochémia ( Na, K, urea, kreatinín, bilirubín, ALT, AST, albumín), moč chemicky + sediment
  • Serológia – HbsAg, anti HIV, anti HCV, TPHA
  • RTG S+P
  • Spirometrické vyšetrenie
  • EKG
  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Sonografické vyšetrenie karotíd
  • Eliminácia (sanácia) infekčných fokusov –
   • ORL vyš. + výter z krku a nosa, RTG vedľajších dutín
   • Moč: kultivácia a citlivosť, urologické konzílium pri patologickom močovom náleze
   • Stomatologické vyšetrenie + panoramatická snímka chrupu
   • Gynekologické vyšetrenie u žien vrátane MOP
  Ďakujeme za spoluprácu.

  V prípade nejasností alebo akýchkoľvek problémov v súvislosti s niektorým z vyšetrení sa informujte na telefónnom čísle: 055/7891210.