Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika kardiológie

ŠKOLIACE POBYTY

Názov odbornej stáže: Kardiológia

 

Dĺžka trvania: 3 mesiace

Miesto konania: Klinika kardiológie – Kardiologické oddelenie

Náplň:komplexný kardiologický tréning, práca sekundárneho lekára na Koronárnej jednotke a Lôžkovej ošetrovacej jednotke, účasť na vizitách, odbrných a indikačných kardiochirurgických seminároch, manažment akútnych stavov v kardiológii, echokardiografia, TEE, záťažové testy, invazívna a intervenčná kardiológia;

Termín: po dohode so školiteľom

Školiteľ: MUDr. Róbert NOVOTNÝ

MUDr. Erik PREXTA

Garant: MUDr. Monika JANKAJOVÁ, PhD.

 

Názov odbornej stáže: Akútna kardiológia

 

Určenie: lekárom pracujúcim na interných JIS;, lekárom – kardiológom so záujmom o akútnu kardiológiu

Dĺžka trvania: 2 týždne

Miesto konania: Klinika kardiológie – Koronárna jednotka Kardiologického oddelenia

Náplň: riešenie stavov v akútnej kardiológii, kanylácia CVK, invazívne meranie krvného tlaku, 1 deň na invazívnej kardiologickej sále;

Termín: po dohode so školiteľom

Školiteľ: MUDr. Monika JANKAJOVÁ, PhD.,MUDr. Erik PREXTA

Garant: MUDr. Monika JANKAJOVÁ, PhD.

 

Názov odbornej stáže: Kurz transtorakálnej a transezofageálnej echokardiografie I

 

Určenie: lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného štúdia v odbore kardiológia a interná medicína

Dĺžka trvania: 2 týždne

Miesto konania: Ambulantná časť VÚSCH, a.s. – Jednotka neinvazívnej kardiológie

Náplň: základy transtorakálnej echoradiografie, základná diagnostika chlopňových chýb;

Termín: po dohode so školiteľom

Školiteľ: prof. MUDr. Gabriel VALOČIK, PhD.

           doc. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD.

Garant: MUDr. . Monika JANKAJOVÁ, PhD.

 

Názov odbornej stáže: Kurz transtorakálnej a transezofageálnej echokardiografie II

 

Určenie:  lekárom – kardiológom so záujmom o neinvazívnu kardiológiu

Dĺžka trvania: 2 týždne

Cena: 120,00 Eur

Miesto konania: Ambulantná časť VÚSCH, a.s. – Jednotka neinvazívnej kardiológie

Náplň: transezofageálna echoradiografia, morfologická a funkčná klasifikácia chlopňových chýb,1 deň na ambulancii vrodených chýb v dospelom veku

Termín: po dohode so školiteľom

Školiteľ: prof. MUDr. Gabriel VALOČIK, PhD.

           doc. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD.

Garant: MUDr. Monika JANKAJOVÁ, PhD.

 

KLINIKA KARDIOLÓGIE