Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika kardiológie

KARDIOLOGICKÉ AMBULANCIE

Kardiologické ambulancie sú situované v nových priestoroch VÚSCH, a.s., na 1. poschodí.

 

Kardiologická ambulancia 1

 

  Pondelok

  11:30 – 14:00

MUDr. Monika Jankajová, PhD.

( ambulancia pre kardiomyopatie )

  Utorok

  08:00 – 14:00

MUDr. Jana Jevčáková

( ambulancia pre získané chlopňové chyby )

  Streda

  08:00 – 14:00

doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

( ambulancia pre získané chlopňové chyby )

  Štvrtok

  08:00 – 14:00

doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

( ambulancia pre získané chlopňové chyby )

  Piatok

  08:00 – 14:00

doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

( ambulancia pre získané chlopňové chyby )

 

 

Kardiologická ambulancia 2

 

Pondelok

 

11:30 – 14:00

08:00 – 11:30

09:00 – 14.30

 

MUDr. Monika Jankajová, PhD.

MUDr. Ján Petruš

MUDr. Mariana Dvorožňáková

Utorok

11:00 – 14:30

08:00 – 11:00

08:00 – 14:00

MUDr. Erik Prexta

MUDr. Eduard Čurilla, PhD.

MUDr. Jana Jevčáková

Streda

11:30 – 14:30

08:00 – 11:00

10:00 – 14:30

MUDr. Róbert Novotný

MUDr. Jana Pavlíková

MUDr. Tomáš Jesenský

Štvrtok

11:00 – 14:30

08:00 – 11:00

10:00 – 14:30

MUDr. Stanislav Juhás, CSc.

MUDr. Bibiána Kafková

MUDr. Daniela Ondušová

Piatok

08:00 – 14:30

09:00 – 14:00

MUDr. Jaroslav Kaplan

MUDr. Dušan Holoubek