Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika kardiológie

INDIKÁCIE PACIENTOV NA INVAZÍVNE VYŠETRENIE

Nižšie uvedené indikačné kritériá sú iba pomocné, extrémne zjednodušené!

 • Pacienti s anginou pectoris a pozitívnym bicyklovým testom
 • Pacienti s typickou anginou pectoris nezávisle na výsledku bicyklového testu
 • Asymptomatickí pacienti so známkami  ischémie pri bicyklovom teste
 • Všetky závažné chlopňové chyby, alebo aj menej závažné chyby ak sú spojené s výraznou symptomatológiou (možné neinvazívne podhodnotenie chyby)

Poznámka: Kandidátov na invazívne vyšetrenie môže kardiológ, internista objednať priamo elektronickou cestou( tu) , alebo ich je možné poukázať na konzultáciu do našej kardiologickej ambulancie.

Akútne stavy, u ktorých je vhodné uvažovať o invazívnej stratégii a dohodnúť event. aj preklad pacienta z lôžka na lôžko (limitované možnosti vzhľadom na obmedzenú lôžkovú kapacitu)

 • všetci pacienti s akútnym STEMI
 • pacienti s akútnym NSTEMI/NAP 
 • závažná pľúcna embolizácia
 • kardiálna dekompenzácia nereagujúca na konvenčnú liečbu
 • disekcia hrudnej aorty
 • dekompenzované závažné chlopňové chyby
 • zápalové ochorenia srdca s úvahou o invazívnom postupe

Poznámka: Preklady pacientov konzultujte na HOT line 0911/ 700 720