Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Úsek ošetrovateľstva

Ponuka práce

 

momentálne sú v ponuke tieto pracovné pozície:

 

- pracovná ponuka pre pozíciu