Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Námestníčka Odboru ošetrovateľskej starostlivosti:

 

- Mgr. Diana Exelová
 

kontakt 055/789 1670