Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Úsek ošetrovateľstva

SESTRY - ine podujatia, zaujímavosti  

 
XIV.SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE – 25.-28.3.2010 JASNÁ,DEMANOVSKÁ DOLINA
 
 
I. KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V KARDIOLÓGII – 16.-17.4.2010

PIEŠŤANY

 
XVI.ĆESKO-SLOVENSKÉ ANGIOLOGICKÉ SYMPOZIUM - VALETICE 2010 - 16.-18.6.2010