Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Úsek ošetrovateľstva

 

Riaditeľka pre Úsek ošetrovateľstva:

 

- PhDr. Kotuličová Beata, MPH

 

kontakt: 055/789 1670

 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE