Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Úsek ošetrovateľstva

 

Námestníčka Odboru ošetrovateľskej starotlivosti:

 

- Mgr. Diana Exelová

 

kontakt: 055/789 1670

 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE