Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kardiochirurgické oddelenie

PERSONÁL KLINIKY

 

Prednosta:

 • doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA

Primár Kliniky srdcovej chirurgie:

 • MUDr. Adrián Kolesár, PhD.,MPH


Lekári: kardiochirurgický tím

 • MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH - riaditeľ Sekcie zdravotnej starostlivosti
   

 

 • MUDr. Peter Šafár - primár Oddelenia operačných sál
 • MUDr. Martin Ledecký
 • MUDr. Lucia Mistríková, PhD.
 • MUDr. Anton Bereš
 • MUDr. Tomáš Toporcer, PhD.
 • MUDr. Lukáš Vajda
 • MUDr. Boris Bilý, PhD.
 • MUDr. Jozef Keller
 • MUDr. Miroslav Gejguš (doktorandské štúdium)
 • MUDr. Martin Sivčo (doktorandské štúdium)
 • MUDr. Štefánia Mižáková (doktorandské štúdium)

Lekári: kardiologický tím

 • MUDr. Jana Jevčáková - hlavný lekár lôžkovej ošetrovacej jednotky (LOJ)
 • MUDr. Antónia Halecká
 • MUDr. Martina Polačková
 • MUDr. Helena Vargová
 • MUDr. Tomáš Lopuchovský
 • MUDr. Emil Paľaš

Lekári: klinický psychológ

 • PhDr. Eva Slovenská
 • Mgr. Michaela Kapraľová

Sekretariát:

 • Ing. Jana Hybbenová - asistentka prednostu kliniky

Dokumentátorka:

 • Mgr. Adriana Masariková

Ošetrovateľský personál - LOJ:

 • Mgr. Viera Kalafusová - vedúca sestra Kliniky srdcovej chirurgie (LOJ)
 • Mgr. Mária Jančiová - staničná sestra (LOJ)

Sestry:

 

 • Mgr. Erika Micová
 • Mgr. Sylvia Pál-Balážová
 • Valéria Bučinová
 • Mgr. Ingrid Mašlárová
 • Ingrid Salanciová
 • Mgr. Lýdia Váňová
 • Mgr. Margaréta Chabrečková
 • Mgr. Petra Bortňáková
 • Bc. Anna Mizeráková
 • Mgr. Réka Buhalová
 • Bc. Ivana Gáľová
 • Mgr. Adriána Ogurčáková
 • Ľubica Lukačiková
 • Bc. Katarína Mizerová
 • Bc. Viktória Jakubocová

 

Fyzioterapeut:

 

 • Bc. Zlata Mikulová

Zdravotnícky asistent:

 

 • Veronika Čigašová
 • Jarmila Pavlíková
 • Mária Žuravčíková
 • Marcela Kováčová
 • Mária Holubová

 

Pomocný pracovník v zdravotníctve:

 • Viera Rudyová
 • Marta Jurková
 • Andrea Prokopová
 • Mária Tóthová
 • Adriána Bačová
 • Anna Závodská
 • Zuzana Fedorová
 • Janka Ballová

Ošetrovateľský personál - operačné sály:

 • Mgr. Júlia Štefanisková, MPH - vedúca sestra Oddelenia operačných sál
 • Mgr. Branislava Palaščáková - staničná sestra Oddelenia operačných sál 

Sestry:

 • Mgr. Mária Vargová
 • Bc. Zuzana Hricková
 • Slávka Špišáková-Rujáková
 • Silvia Knausová
 • PhDr. Erika Prokopová
 • Mgr. Ľudmila Hrešová
 • Božena Hanušovská
 • Bc. Zuzana Keruľová

Úsek perfúzie a podporných cirkulácii:

 

Perfúziológovia:

 • PhDr. Martin Vaľko - vedúci Úseku perfúzie a podporných cirkulácii
 • Mgr. Matúš Marcin
 • Mgr. Peter Jakub
 • Jozef Huraj
 • Bc. Dalibor Pavela - sanitár

Sanitári:

 • Emília Pancáková
 • Renáta Vargová
 • Zdenka Stuparová
 • Slávka Verebová
 • Adriana Hudáková
 • Jana Kováčová

Kardiochirurgická ambulancia:

 • Bc. Zuzana Adamjaková