Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kardiologické oddelenie

SPEKTRUM VÝKONOV

 

Neinvazívne vyšetrovacie metódy:

 • Echokardiografia (echokg)
 • Transezofageálna echokardiografia (TEE)
 • Trojrozmerná echokardiografia (3D-Echokg)
 • Dobutamínová záťažová echokardiografia  (DZE)
 • Ultrasonografia ciev (USG)
 • Bicyklová záťažová ergometria
 • Elektrokardiografia (EKG)
 • EKG a tlakové holterovské monitorovanie
 • CT-angiografia, CT-koronarografia, CT-ventrukulografia (v spolupráci s FNLP)

Invazívna a intervenčná kardiológia:

 • Diagnostické katetrizácie (ľavostranné a pravostranné)
 • Invazívne hodnotenie  hemodynamiky
 • Intrakoronárny ultrazvuk (IVUS)
 • Intrakardiálna echokardiografia (ICE)
 • Koronárne angioplastiky a implantácie koronárnych stentov
 • Implantácia kaválnych filtrov
 • Katetrizačné uzávery defektov predsieňovej prepážky, defektov komorovej prepážky a PDA
 • Endovaskulárna liečba hrudnej aorty
 • Perkutánna mechanická podpora obehu (systém Impella)
 • Intraaortálna balónková kontrapulzácia (IABK)