Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kardiologické oddelenie

POUKAZ

 

Pacienti sú poukazovaní na kardiologické oddelenie rôznymi spôsobmi:

  • Ambulantné vyšetrenie v Kardiologickej poradni s cieľom konzultácie
  • Ambulantné vyšetrenie v Kardiologickej poradni s úvahou o ďalšej invazívnej diagnostike a eventuálnej intervenčnej, alebo kardiochirurgickej liečbe. Pacient zaradený na čakací list.
  • Preklad akútneho pacienta z iného lôžkového zariadenia po telefonickom dohovore
  • Akútny príjem pacienta z domu
  • Priamy poukaz. Pacienti môžu byť dlhodobo spolupracujúcimi lekármi zaradení elektronickou cestou priamo na čakací zoznam bez predchádzajúcej návštevy kardiologickej poradne. Vstup na "priamy poukaz" je možný iba cez heslo, ktoré vybraným lekárom prideľuje sekretariat oddelenia.

    » priamy poukaz