Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kardiologické oddelenie

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

 

         

Lôžková ošetrovacia jednotka
(LOJ)

Koronárna jednotka
(KJ)

Jednotka intervenčnej kardiológie
(JIK)

Jednotka neinvazívnej kardiológie
(JNK)

Kardiologické ambulancie