Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kardiologické oddelenie

PERSONÁL ODDELENIA

 

Prednosta kliniky:

 •  prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.

 

Zástupca prednostu pre kardiológiu:

 • MUDr. Monika Jankajová, PhD., MPH

 

 

Sekretariát:

 • Soňa Hricová - asistentka prednostu kliniky kardiológie
 • Galandová Renáta - asistentka primára kardiologického oddelenia

 

Hlavný lekár koronárnej jednotky (JIS):

 

 • MUDr. Erik Prexta

Hlavní lekári lôžkovej ošetrovacej jednotky:

 • MUDr. Miroslav Gbúr
 • MUDr. Bibiána Kafková

Hlavný lekár pre invazívnu kardiológiu:

 • MUDr. Jaroslav Kaplan

Hlavný lekár pre neinvazívnu kardiológiu:

 • MUDr. Ján Ignác

Jedntka neinvazívnej kardiológie:

 • MUDr. Daniela Ondušová
 • MUDr. Juraj Podracký, CSc.
 • MUDr. Jana Pavlíková
 • prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.

Jednotka invazívnej kardiológie:

 • MUDr. Ľudovít Baldovský
 • MUDr. Eduard Čurilla, PhD.
 • MUDr. Dušan Holoubek
 • MUDr. Monika Jankajová, PhD.,MPH
 • MUDr. Stanislav Juhás, CSc.
 • MUDr. Peter Kirsch, PhD.
 • MUDr. Róbert Novotný
 • MUDr. Ján Petruš

Lôžková ošetrovacia jednotka:

 

 • MUDr. Júlia Abu Zaid
 • MUDr. Ľudovít Baldovský
 • MUDr. Eva Gulová
 • MUDr. Dušan Holoubek
 • MUDr. Zuzana Kalvodová
 • MUDr. Peter Kirsch, PhD.
 • MUDr. Marián Kurečko
 • MUDr. Monika Lorinczová
 • MUDr. Róbert Novotný
 • MUDr. Jana Pavlíková
 • MUDr. Ján Petruš
 • MUDr. Marianna Vachalcová, PhD.
 • MUDr. Peter Gašpar
 • MUDr. Mikuláš Huňavý
 • MUDr. Alžbeta Kollárová
 • MUDr. Ervin Müller
 • MUDr. Andrea Pavliková
 • MUDr. Dominik Pella

Koronárna jednotka:

 • MUDr. Marianna Dvorožňáková
 • MUDr. Pavol Murín, PhD.
 • MUDr. Ľubomír Ondrušek
 • MUDr. Viktor Vitanov

 

Vedenie stredného zdravotníckého personálu (SZP):

 

 • Mgr. Jana Biláková - vedúca sestra Kardiologického oddelenia
 • Mgr. Erika Bednárová - staničná sestra Kardiologického oddelenia
 • Mgr. Martina Šmajdová - staničná sestra Kardiologického oddelenia
 • Mgr. Andrea Ňachajová - vedúca sestra intervenčných pracovísk
 • Mgr. Aneta Kuzmová - staničná sestra koronárnej jednotky
 • Alica Handzová - staničná sestra neinvazívnej kardiológ

 

Dokumentátorky:

 

JIS:

 • Darina Kusková

 

LOJ:

 • Bc. Patrícia Bariová
 • Mária Kolexová
 • Kamila Sobodová