Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Arytmologické oddelenie

INFORMÁCIE PRE LEKÁROV

Ponuka odborných stáží na arytmologickom oddelení:

 

1. Nové trendy v oblasti arytmológie 

 

Určenie: lekárom – internistom, kardiológom v rámci kontinuálneho vzdelávania

Dĺžka pobytu: 1- 3 týždne ( po dohode so školiteľom)

Cena: 70 Eur/ týždeň

Miesto: Arytmologické oddelenie VÚSCH, a.s.

Náplň – oboznámenie s novými indikačnými kritériami a postupmi v oblasti kardiostimulácie vrátane resynchronizačnej liečby, ICD a katétrovej ablácie tachykardií

Termín: po dohode so školiteľom

Školiteľ: Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.,

 

 

2. Dočasná kardiostimulácia – indikácie, punkcia centrálnej žily, nastavenie externého stimulátora

 

Určenie: lekárom – kanditátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru kardiológia a interná medicína

Dĺžka pobytu: 1 týždeň

Cena: 70 Eur

Miesto: Arytmologické oddelenie VÚSCH, a.s.

Náplň – získavanie špecifických kompetencií pre konkrétny výkon v arytmológii

Termín: po dohode so školiteľom,

Školiteľ: MUDr. Erika Komanová, PhD.

 

 

3. Elektrická kardioverzia – indikácie, príprava pacienta, celková anestézia a samotný výkon

 

Určenie: lekárom –  kanditátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru kardiológia a interná medicína

Dĺžka pobytu: 1 týždeň

Cena: 70 Eur

Miesto: Arytmologické oddelenie VÚSCH, a.s.

Náplň – získavanie špecifických kompetencií pre konkrétny výkon v arytmológii

Termín: po dohode so školiteľom,

Školiteľ: MUDr.  Silvia Mišíková PhD.