Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Arytmologické oddelenie

PERSONÁL ODDELENIA 

 

Prednosta kliniky:

  •  prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.


Zástupca prednostu:

  • MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH

 

 

Sekretariát:

  • Soňa Hricová - asistentka prednostu kliniky kardiológie

 

Dokumentátorka:

  • Petra Vasiľová - dokumentátorka

 

Lekári:

 

 

SZP:

  • Mgr. Tatiana Valková - vedúca sestra
  • Mgr. Eva Júnová - staničná sestra
  • Bc. Andrea Gedeonová - staničná sestra arytmologickej intervenčnej sály