Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Angiologické oddelenie

PERSONÁL ODDELENIA

 

Prednosta kliniky:

 •  prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.

 

Zástupca prednostu:

 • MUDr. Martin Koščo

 

 

Lekári:

 • MUDr. Matej Moščovič - hlavný lekár Lôžkovej ošetrovacej jednotky Angiologického oddelenia Kliniky kardiológie
 • MUDr. Štefan Pataky
 • MUDr. Zuzana Tormová
 • MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD.
 • MUDr. Jana Grofčíková
 • MUDr. Mária Rašiová, PhD.
 • MUDr. Martin Bujdoš
 • MUDr. Marek Hudák
 • MUDr. Lenka Pavlíková

Sekretariát:

 • Soňa Hricová

Dokumentátorka:

 • Ing. Silvia Harculová

SZP:

 • Mgr. Tatiana Valková - vrchná sestra
 • Mgr. Mária Krištofová - staničná sestra
 • Mgr. Monika Šmagálová - staničná sestra angiologickej intervenčnej sály