Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika cievnej chirurgie

Poukaz

 

Pacienti sú poukazovaní na oddelenie rôznymi spôsobmi:

  • Ambulantné vyšetrenie v ambulancii/poradni Kliniky cievnej chirurgie s cieľom konzultácie
  • Ambulantné vyšetrenie v ambulancii/poradni Kliniky cievnej chirurgie s úvahou o ďalšej invazívnej diagnostike a chirurgickej liečbe. Pacient zaradený na čakací list.
  • Preklad akútneho pacienta z iného lôžkového zariadenia po telefonickom dohovore
  • Akútny príjem pacienta z domu
  • Priamy poukaz. Pacienti môžu byť dlhodobo spolupracujúcimi lekármi zaradení elektronickou cestou priamo na čakací zoznam bez predchádzajúcej návštevy angiochirurgickej ambulancie/poradne. Vstup na "priamy poukaz" je možný iba cez heslo, ktoré vybraným lekárom prideľuje sekretariát kliniky.

    » priamy poukaz