Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika cievnej chirurgie

Personál kliniky

 

Prednosta:

 

Pov. zástupca prednostu pre zdravotnícku činnosť:

 

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:

Lekári:

Psychológ:

 • Mgr. Silvia Dietzová

Sekretariát:

 • Zuzana Žondorová - asistentka prednostu kliniky

Dokumentátorka:

 • Viera Čiliaková

SZP:

 • Mgr. Anna Munková - vedúca sestra Kliniky cievnej chirurgie 
 • Mgr. Andrea Vavreková - staničná sestra Kliniky cievnej chirurgie

 

 

Ambulancia Kliniky cievnej chirurgie - zdravotné sestry:

 • Marianna Zelénková
 • Jana Simighová

LOJ Kliniky cievnej chirurgie - zdravotné sestry:

 • PhDr. Ľubica Vlasatá
 • Monika Vaľková 
 • Mgr. Monika Kubizniaková
 • Božena Čeploová
 • Helena Jergová
 • Dana Felberová
 • Emília Hudáková
 • Mgr. Žaneta Kusalová
 • Bc. Lucia Bertová
 • Mgr. Lucia Mitterová
 • Patrícia Bakošová

JIS Kliniky cievnej chirurgie - zdravotné sestry:

 • Mgr. Anna Džuganová
 • Silvia Kolková
 • Slávka Kondášová
 • Bc. Mária Macejková

 

NZP:

 • Darina Kucharčíková
 • Mária Timková
 • Iveta Pietraszeková
 • Lenka Dzadiková
 • Iveta Neubauerová
 • Danka Rašková
 • Henrieta Babjaková
 • Silvia Matejová
 • Mária Timková
 • Zuzana Hamindová
 • Lenka Nováková

Inštrumentárky:

 • Mgr. Branislava Palaščáková - staničná sestra Oddelenia operačných sál
 • Martina Derevjaníková 
 • Emília Virasztová
 • Mgr. Lucia Hurková
 • Jaroslava Dorňáková
 • Mgr. Agnesa Polláková

PZP: operačná sála

 • Monika Bartošová

Zdravotnícky asistent:

 • Eva Marinčinová
 • Iveta Dlugošová
 • Terézia Ontková
 • Tatiana Balážová

 Fyzioterapeutický pracovník

 • Milan Grissa