Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

KAIM

PERSONÁL KLINIKY

 

Prednosta:

 • MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH

 

Zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť:

 • MUDr. Janka Beňová

 

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:

 • doc.MUDr. Pavol Török, CSc.

 

Lekári:

 

 • MUDr. Peter Žitva - hlavný lekár Jednotky intenzívnej medicíny Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • MUDr. Dušan Rybár - hlavný lekár intermediárnej jednotky intenzívnej medicíny
 • MUDr. Tomáš Grendel, PhD. - hlavný lekár Úseku anestéziológie Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • MUDr. Jozefína Cocherová, PhD.
 • MUDr. Denisa Farkašová Bialyová
 • MUDr. Viktória Kováčová (MD)
 • MUDr. Katarína Siegfriedová
 • MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
 • MUDr. René Sýkora
 • MUDr. Filip Depta
 • MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
 • MUDr. Martin Nosáľ

Interní doktorandi:

 • MUDr. Štefan Imrecze

Sekretariát:

 • RNDr. Kamila Nováková - asistentka prednostu kliniky
 • Mgr. Lenka Hufnagelová - dokumentátorka

Vedúca sestra KAIM: 

 • Mgr. Mária Gashi

Staničná sestra anestéziologickej jednotky 

 • Mgr. Ingrid Vargová

Anestéziologické sestry:

 • PhDr. Martina Dudová
 • Renáta Griščíková
 • Bc. Júlia Kočiková
 • Ingrid Laškovská (MD)
 • Bc. Štefánia Matiová
 • Mgr. Ingrid Vargová
 • Henrieta Neumanová
 • Bc. Gabriela Bernárová
 • Mgr. Jozefína Nevelešová
 • Jana Tomková

Staničná sestra lôžkovej jednotky intenzívnej medicíny 

 • Eva Derdziaková 

Sestry lôžkovej jednotky intenzívnej medicíny :

 • Bc.Kristína Bodnárová
 •  Mgr. Viktor Benedik
 • Jana Bohunická
 • Anna Čapáková
 • Mgr. Andrea Bérešová (MD)
 • Mgr. Gabriela Bocanová (MD)
 • PhDr. Mária Cibuľová
 • Bc. Alena Drábiková
 • Bc. Martina Fecková
 • Andrea Ferencová
 • Bc. Zuzana Feriková
 • Mgr. Mária Grichová
 • Bc. Katarína Gerová
 • Mgr. Helena Goffová
 • Bc. Anna Hudáková
 • Mgr. Lucia Hudáková (MD)
 • Bc. Chovancová Zuzana
 • Mgr. Eva Jánošdeáková (MD)
 • Mgr. Silvia Kochanová
 • Mgr. Monika Kiráľová
 • Mgr. Jana Macková
 • Bc. Renáta Solomonová (MD)
 • Mgr. René Kundrát
 • Bc. Kušniráková Lívia
 • Gabriela Lešková
 • Bc. Kvetoslava Levaiová
 • Mgr. Lucia Liptáková
 • Melkusová Lucia
 • Bc. Marcela Mullerová
 • Mgr. Viktória Moskalová
 • Mgr. Vladimír Neckár
 • Mgr. Adriana Ogurčáková (MD) 
 • Ivana Perháčová
 • Mgr. Monika Petruňová
 • Ivana Remenyiová (MD)
 • Bc. Monika Sanková
 • Mgr. Mária Stanislavová
 • Kristína Szökeová
 • PhDr. Eva Volčková
 • Jozefína Zagoniová
 • Mgr. Daniela Židziková
 • Mgr. Župová Pavla

 Rehabilitační pracovníci 

 • Bc. Michal Mitter
 • Bc. Slavomír Ogurčák

Staničná sestra intermediárnej jednotky intenzívnej medicíny 

 • Mgr. Mária Gashi 

Sestry intermediárnej jednotky intenzívnej medicíny :

 • Denisa Bertová
 • Monika Dzurjová
 • Mgr. Mária Gecziová
 • Bc. Angelika Gurbaľová
 • Andrea Kováčová
 • Bc. Mária Kovaľová
 • Bc. Mariana Kulíková
 • Danka Kurilová
 • Mgr. Dana Lissyová
 • Katarína Mendiová
 • Helena Móroczová
 • Bc. Mária Nemčíková
 • Mgr. Andrea Onofrejová
 • Anita Sillingová
 • Zuzana Štubendek
 • Jarmila Tóthová (MD)
 • Bc. Marcela Venglarčíková

Zdravotné asistentky: 

 • Simona Árvaiová
 • Radoslav Gromoš
 • Žaneta Lackaňová
 • Mariana Semanová (MD)
 • Miroslava Semanová

Sanitári: 

 • Monika Barilová
 • Alžbeta Bazsalovicsová
 • Lucia Kalajová

 • Monika Fusek
 • Mária Hudáková
 • Mária Kažimírová
 • Martina Kendová
 • Marcela Marinčinová
 • Marcela Parkanská
 • Anna Šarišská
 • Ľubomír Tököly
 • Mária Truhanová