Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

KAIM

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

 Anestéziologická jednotka

 Lôžková jednotka
intenzívnej starostlivosti

Intermediárna jednotka
intenzívnej starostlivosti