Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny (KAIM)


V súčasnej dobe KAIM poskytuje komplexnú anestéziologickú a intenzivistickú starostlivosť pacientom podstupujúcim srdcovo-cievne zákroky – v rámci predoperačnej prípravy, operačného a pooperačného obdobia. KAIM ďalej zaisťuje resuscitačnú a konziliárnu činnosť pre všetky ostatné kliniky vo VÚSCH a.s., delí sa na 3 časti:

 • anestéziologická jednotka
 • lôžková jednotka intenzívnej medicíny
 • intermediárna jednotka intenzívnej medicíny

Anestéziologická jednotka:
Zdravotnícki pracovníci tohto úseku poskytujú na 5 operačných sálach, v zákrokových miestnostiach jednotlivých kliník celkovú a aj regionálnu anestéziu, resp. analgosedáciu pri niektorých diagnosticko-terapeutických zákrokoch.

Lôžková jednotka intenzívnej starostlivosti:
Na 13 plne vybavených lôžkach poskytujeme komplexnú pooperačnú a intenzivistickú starostlivosť.

Intermediárna jednotka intenzívnej starostlivosti:
Slúži na doliečenie pacientov po kardiochirurgických výkonoch, ktorých stav si ešte vyžaduje monitorovanie vitálnych funkcií a v prípade potreby je možné poskytnúť pacientom komplexnú intenzivistickú starostlivosť. Táto jednotka disponuje 10 lôžkami. 


Diagnostické a terapeutické metodiky
Operačné sály a lôžka sú vybavené špičkovou monitorovacou technikou (vrátane centrálnej monitorovacej jednotky), anestéziologickými prístrojmi a servoventilátormi.

Pracovisko je ďalej vybavené:

 • prístrojom na intraaortálnu balónkovú kontrapulzáciu
 • echo kardiografickým prístrojom s TEE sondou
 • 2 prístroje na kontinuálnu obličkovú eliminačnú terapiu
 • vysokofrekvenčným ventilátorom
 • diagnostickým bronchoskopom
 • prístrojom na umelú ventiláciu pľúc s možnosťou kompletného monitoringu mechanických vlastností pľúc, počítačom asistovanej ventilácie - vrátane viac hladinovej UVP ako aj s možnosťou podpornej ventilácie kontinuálnym prietokom (CFVS)
 • 2 Vigileo - prístroj na neinvazívny monitoring hemodynamiky
 • 1 Vigilance - prístroj na kontinuálny invazívny monitoring hemodynamiky
 • 2 štvorkanálovým telovým a mozgovým oxymetrom INVOS
 • tromboelastografom
 • pacientskými ohrievacími systémami
 • infúzomaty a injektomaty
 • EKG prístroj a ďalšie technologické vybavenie.

Kontakty:
Sekretariát KAIM: tel.: 055/ 789 1110, fax: 055/ 789 1113, e-mail:

Lôžková jednotka intenzívnej starostlivosti: tel.: 055/ 789 1180
Intermediárna jednotka intenzívnej starostlivosti: tel.: 055/ 789 1100