Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Faktúry

OBDOBIA: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  


P.č. Dátum
zverejnenia
Dátum
vystavenia
Číslo
objednávky
Obstarávateľ Dodávateľ Popis Cena v €(bez DPH) Poznámka
1 14.01.2015 02.01.2015 706141046 FEMINIA Family s. r. o.
IČO: 35864656
Račianska 31
Bratislava 83102
Doplnkový tovar - VL 93.72
2 19.03.2015 02.01.2015 701147518 HARTMANN - RICO spol. s r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
Bratislava 85101
ZM 2540.98
3 19.03.2015 02.01.2015 705141821 BIOHEM, spol. s r.o.
IČO: 31442617
Zlatovská 2211
Trenčín 91101
lieky 1199.62
4 19.03.2015 02.01.2015 701147516 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
IČO: 31385265
L. Dérera 3
Bratislava 83101
ZM 429.60
5 19.03.2015 02.01.2015 701147520 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 13105.20
6 19.02.2015 02.01.2015 701147530 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 15420.92
7 19.02.2015 02.01.2015 701147531 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 27298.18
8 19.02.2015 02.01.2015 701147532 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 5674.45
9 19.02.2015 02.01.2015 701147533 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 742.02
10 19.03.2015 02.01.2015 701147524 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 11185.19
11 19.03.2015 02.01.2015 701147525 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 97.70
12 19.03.2015 02.01.2015 701147482 ARID obchodná spoločnosť
IČO: 31350836
Boženy Němcovej 14
Bratislava 81104
ZM 2199.55
13 19.03.2015 02.01.2015 701147506 ADYTON medical devices SK s.r.
IČO: 45849765
Osloboditeľská 21
Bratislava 83107
ZM 3960.00
14 19.02.2015 02.01.2015 701147509 INAMED, s. r. o.
IČO: 44484275
Šustekova 37
Bratislava 85104
ZM 2894.23
15 19.02.2015 02.01.2015 701147510 INAMED, s. r. o.
IČO: 44484275
Šustekova 37
Bratislava 85104
ZM 5753.00
16 19.03.2015 02.01.2015 701147512 MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 83104
ZM 244.44
17 24.04.2015 02.01.2015 701147544 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 4854.30
18 19.03.2015 02.01.2015 701147550 Biomedica Slovakia, s.r.o.
IČO: 35849258
Drobného 27
Bratislava 84101
ZM 2167.00
19 19.02.2015 02.01.2015 701147559 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 3969.34
20 19.02.2015 02.01.2015 701147557 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 4186.31
21 19.02.2015 02.01.2015 701147558 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 3262.17
22 19.02.2015 02.01.2015 701147561 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 2212.64
23 19.02.2015 02.01.2015 701147562 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 28463.49
24 19.02.2015 02.01.2015 701147563 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 7614.03
25 19.02.2015 02.01.2015 701147560 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 1791.98
26 30.04.2015 02.01.2015 701147545 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 1748.03
27 19.03.2015 02.01.2015 701147551 Biomedica Slovakia, s.r.o.
IČO: 35849258
Drobného 27
Bratislava 84101
ZM 2800.00
28 30.04.2015 02.01.2015 701147546 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 1327.86
29 30.04.2015 02.01.2015 701147547 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 7338.53
30 19.03.2015 02.01.2015 701147514 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 820.80
31 19.02.2015 02.01.2015 701147511 INAMED, s. r. o.
IČO: 44484275
Šustekova 37
Bratislava 85104
ZM 259.20
32 19.03.2015 02.01.2015 701147498 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 7299.79
33 19.03.2015 02.01.2015 701147499 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 1394.39
34 19.03.2015 02.01.2015 701147500 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 399.92
35 19.03.2015 02.01.2015 701147501 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 894.11
36 19.03.2015 02.01.2015 701147487 UNOMED spol. s r. o.
IČO: 00612791
Zlatovská 2211
Trenčín 91105
ZM 877.00
37 19.03.2015 02.01.2015 701147489 UNOTECH, spol. s r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
Trenčín 91101
ZM 1426.00
38 19.03.2015 02.01.2015 701147490 UNOTECH, spol. s r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
Trenčín 91101
ZM 1426.00
39 20.01.2015 02.01.2015 701147541 Euromedical spol. s r.o.
IČO: 41192923
Rozýnova 2421/ 12
Praha 16900
ZM 1275.00
40 19.02.2015 02.01.2015 701147534 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 1592.02
41 19.02.2015 02.01.2015 701147521 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 7128.00
42 19.03.2015 02.01.2015 701147522 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 697.40
43 19.03.2015 02.01.2015 701147523 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 31701.92
44 19.03.2015 02.01.2015 701147519 HARTMANN - RICO spol. s r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
Bratislava 85101
ZM 163.21
45 19.02.2015 02.01.2015 701147535 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 609.00
46 19.02.2015 02.01.2015 701147536 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 5039.70
47 19.02.2015 02.01.2015 701147537 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 2271.92
48 19.02.2015 02.01.2015 701147538 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 1743.72
49 19.02.2015 02.01.2015 701147539 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 30469.25
50 19.02.2015 02.01.2015 701147540 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 731.92
51 19.03.2015 02.01.2015 701147526 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 15659.79
52 19.03.2015 02.01.2015 701147491 UNOTECH, spol. s r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
Trenčín 91101
ZM 494.00
53 19.03.2015 02.01.2015 701147492 UNOTECH, spol. s r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
Trenčín 91101
ZM 2199.00
54 19.02.2015 02.01.2015 702141172 Linde Gas k. s.
IČO: 31373861
Tuhovská 3
Bratislava 83106
CONOXIA LIV - O2 122.40 VS-1617-2014
55 19.03.2015 02.01.2015 701147488 UNOMED spol. s r. o.
IČO: 00612791
Zlatovská 2211
Trenčín 91105
ZM 2395.00
56 19.03.2015 02.01.2015 701147502 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 4537.21
57 19.03.2015 02.01.2015 701147503 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 134.95
58 19.03.2015 02.01.2015 701147513 MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 83104
ZM 666.38
59 30.04.2015 02.01.2015 701147548 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 958.44
60 19.03.2015 02.01.2015 701147552 Biomedica Slovakia, s.r.o.
IČO: 35849258
Drobného 27
Bratislava 84101
ZM 3583.67
61 19.03.2015 02.01.2015 701147553 Biomedica Slovakia, s.r.o.
IČO: 35849258
Drobného 27
Bratislava 84101
ZM 889.83
62 19.02.2015 02.01.2015 701147564 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 6723.28
63 19.02.2015 02.01.2015 701147565 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 9202.80
64 19.02.2015 02.01.2015 701147566 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 3650.16
65 25.03.2015 02.01.2015 701147515 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 216.00
66 24.02.2015 02.01.2015 701147508 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
ZM 405.90
67 19.03.2015 02.01.2015 701147504 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 11175.27
68 25.03.2015 02.01.2015 701147495 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 847.00
69 24.02.2015 02.01.2015 701147527 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 929.90
70 24.02.2015 02.01.2015 701147528 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 929.90
71 24.02.2015 02.01.2015 701147529 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 929.90
72 24.02.2015 02.01.2015 706141047 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
Zdravotnícky tovar - VL 380.57
73 24.02.2015 02.01.2015 706141048 PHOENIX Zdravotnícke zásob.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
Bratislava 83104
Doplnkový tovar - VL 118.84
74 25.03.2015 02.01.2015 701147542 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 1123.20
75 24.02.2015 02.01.2015 706141050 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
Lieky - VL 351.29
76 25.03.2015 02.01.2015 701147543 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 3215.66
77 24.02.2015 02.01.2015 706141051 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
Lieky - VL 323.16
78 24.02.2015 02.01.2015 706141049 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
Zdravotnícky tovar - VL 17.37
79 25.03.2015 02.01.2015 701147517 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
IČO: 31385265
L. Dérera 3
Bratislava 83101
ZM 3886.50
80 24.02.2015 02.01.2015 701147567 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 82.27
81 24.02.2015 02.01.2015 701147568 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 3527.54
82 24.02.2015 02.01.2015 701147569 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 1535.05
83 24.02.2015 02.01.2015 701147570 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 12089.90
84 24.02.2015 02.01.2015 705141814 PHOENIX Zdravotnícke zásob.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
Bratislava 83104
lieky 184.69
85 24.02.2015 02.01.2015 705141815 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
lieky 35.38
86 24.02.2015 02.01.2015 705141816 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
lieky 449.22
87 24.02.2015 02.01.2015 705141817 UNIPHARMA
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
Bojnice 97201
lieky 14030.94
88 24.02.2015 02.01.2015 705141818 UNIPHARMA
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
Bojnice 97201
lieky 147.70
89 24.02.2015 02.01.2015 705141819 UNIPHARMA
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
Bojnice 97201
lieky 407.75
90 24.02.2015 02.01.2015 705141820 UNIPHARMA
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
Bojnice 97201
lieky 10.85
91 25.03.2015 02.01.2015 701147628 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 614.88
92 24.02.2015 02.01.2015 701147474 TransMedica, s.r.o.
IČO: 35843683
Bárdošova 33
Bratislava 83312
ZM 49.19
93 25.03.2015 02.01.2015 701147554 Biomedica Slovakia, s.r.o.
IČO: 35849258
Drobného 27
Bratislava 84101
ZM 996.00
94 04.03.2015 02.01.2015 706141052 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
Lieky - VL 298.37
95 05.05.2015 02.01.2015 701147549 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 958.44
96 24.02.2015 02.01.2015 701147571 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 82.27
97 24.02.2015 02.01.2015 701147572 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 7318.91
98 25.03.2015 02.01.2015 701147505 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 159.50
99 28.01.2015 02.01.2015 702141171 MEDISON, s. r. o.
IČO: 36679135
Obchodná 16
Košice 04011
Pracovná zdravotná služba 374.54 43-ZS-2007
100 04.03.2015 02.01.2015 701147573 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 2281.93