Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Faktúry

OBDOBIA: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  


P.č. Dátum
zverejnenia
Dátum
vystavenia
Číslo
objednávky
Obstarávateľ Dodávateľ Popis Cena v €(bez DPH) Poznámka
1 25.06.2013 01.01.2013 70013034 Tepláreň Košice, a. s.
IČO: 36211541
Teplárenská 3
Košice 04292
Preddavok za odber tepla 4670.00 Z/TEKO/2008/2042/5000
2 18.07.2013 01.01.2013 70013040 Tepláreň Košice, a. s.
IČO: 36211541
Teplárenská 3
Košice 04292
Preddavok za odber tepla 4760.00 Z/TEKO/2008/2042/5000
3 19.08.2013 01.01.2013 70013044 Tepláreň Košice, a. s.
IČO: 36211541
Teplárenská 3
Košice 04292
Preddavok za odber tepla 4480.00 Z/TEKO/2008/2042/5000
4 20.09.2013 01.01.2013 70013049 Tepláreň Košice, a. s.
IČO: 36211541
Teplárenská 3
Košice 04292
Preddavok za odber tepla 4810.00 Z/TEKO/2008/2042/5000
5 21.10.2013 01.01.2013 70013055 Tepláreň Košice, a. s.
IČO: 36211541
Teplárenská 3
Košice 04292
Preddavok za odber tepla 8760.00 Z/TEKO/2008/2042/5000
6 18.11.2013 01.01.2013 70013060 Tepláreň Košice, a. s.
IČO: 36211541
Teplárenská 3
Košice 04292
Preddavok za odber tepla 12370.00 Z/TEKO/2008/2042/5000
7 18.12.2013 01.01.2013 70013061 Tepláreň Košice, a. s.
IČO: 36211541
Teplárenská 3
Košice 04292
Preddavok za odber tepla 13350.00 Z/TEKO/2008/2042/5000
8 09.01.2013 02.01.2013 706120881 Laboratoire Bioderma Slovakia
IČO: 35753901
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 81102
Vrátený tovar - VL -408.57
9 09.01.2013 02.01.2013 706120882 Laboratoire Bioderma Slovakia
IČO: 35753901
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 81102
Vrátený tovar - VL -34.54
10 19.03.2013 02.01.2013 701126121 InterMedical, spol. s r.o.
IČO: 36547263
Hodžova 11
Nitra 94901
ZM 1512.00
11 17.06.2013 02.01.2013 701126227 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 17821.09
12 19.03.2013 02.01.2013 701126122 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 7389.72
13 17.06.2013 02.01.2013 701126123 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 24585.85
14 17.06.2013 02.01.2013 701126116 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 2757.00
15 19.03.2013 02.01.2013 701126117 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
IČO: 31385265
L. Dérera 3
Bratislava 83101
ZM 814.00
16 19.03.2013 02.01.2013 701126118 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 77396.04
17 19.03.2013 02.01.2013 701126119 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 1130.00
18 19.03.2013 02.01.2013 701126125 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 88.00
19 17.06.2013 02.01.2013 701126112 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 5045.21
20 17.06.2013 02.01.2013 701126225 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 5870.92
21 09.01.2013 02.01.2013 702121162 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28
Bratislava 81762
PhDr. Kotuličová 9.99
22 19.03.2013 02.01.2013 701126110 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 414.24
23 25.06.2013 02.01.2013 701126111 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 20661.61
24 25.06.2013 02.01.2013 701126114 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 5889.74
25 25.06.2013 02.01.2013 701126115 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 5180.11
26 26.03.2013 02.01.2013 701126126 InterMedical, spol. s r.o.
IČO: 36547263
Hodžova 11
Nitra 94901
ZM 707.40
27 26.03.2013 02.01.2013 701126133 UNOTECH, spol. s r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
Trenčín 91101
ZM 1975.97
28 26.03.2013 02.01.2013 701126134 UNOTECH, spol. s r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
Trenčín 91101
ZM 2967.97
29 26.03.2013 02.01.2013 701126136 UNOTECH, spol. s r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
Trenčín 91101
ZM 7684.96
30 25.02.2013 02.01.2013 706120883 UNIPHARMA
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
Bojnice 97201
Lieky - VL 208.59
31 22.04.2013 02.01.2013 701126239 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 6060.05
32 09.01.2013 02.01.2013 701126230 AQUA PRO, s.r.o.
IČO: 36184683
Pod Furčou 7
Košice 04001
Ochranné nápoje - 12/2012 689.46 zmluva
33 25.02.2013 02.01.2013 706120884 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
Lieky - VL 452.66
34 02.05.2013 02.01.2013 701126137 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 2663.10
35 02.05.2013 02.01.2013 701126138 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 887.70
36 22.04.2013 02.01.2013 701126139 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 10910.16
37 26.03.2013 02.01.2013 701126135 Ing. Juraj Pisch - JUPI
IČO: 17911460
Oremburská 8
Banská Bystrica 97401
ZM 372.00
38 22.04.2013 02.01.2013 701126130 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 1881.78
39 02.05.2013 02.01.2013 701126131 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 17501.00
40 26.03.2013 02.01.2013 701126132 Bio G, spol. s r.o.
IČO: 34123415
Elektrárenská 12092
Bratislava 83104
ZM 1139.73
41 26.03.2013 02.01.2013 701126120 InterMedical, spol. s r.o.
IČO: 36547263
Hodžova 11
Nitra 94901
ZM 534.60
42 26.03.2013 02.01.2013 701126124 InterMedical, spol. s r.o.
IČO: 36547263
Hodžova 11
Nitra 94901
ZM 763.56
43 26.03.2013 02.01.2013 701126113 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 1670.00
44 25.02.2013 02.01.2013 705121658 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
lieky 3.32
45 26.03.2013 02.01.2013 705121659 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
lieky 16.89
46 25.02.2013 02.01.2013 705121660 UNIPHARMA
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
Bojnice 97201
lieky 37.36
47 15.01.2013 02.01.2013 703120111 VICTOR BUSINESS DATA
IČO: 31652352
Letná 42
Košice 04001
rozšírenie evakuač.rozhlasu v budove 299.64 VS-1511-2012
48 04.03.2013 02.01.2013 706120885 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
Lieky - VL 146.24
49 04.03.2013 02.01.2013 705121656 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
lieky 18.30
50 26.03.2013 02.01.2013 705121657 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
lieky 226.05
51 09.01.2013 02.01.2013 702130001 Edenred Slovakia, s.r.o.
IČO: 31328695
Karadžičova 8
Bratislava 82015
Stravovacie poukážky 40680.00
52 12.03.2013 03.01.2013 701126165 MEDUSA, s.r.o.
IČO: 34134808
Komenského 12
Piešťany 92101
ZM 912.00
53 19.03.2013 03.01.2013 701126142 UNOMED spol. s r. o.
IČO: 00612791
Zlatovská 2211
Trenčín 91105
ZM 2442.50
54 04.04.2013 03.01.2013 706120886 UNIPHARMA
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
Bojnice 97201
Vrátený tovar - VL -3.08
55 19.03.2013 03.01.2013 701126152 Biomedica Slovakia, s.r.o.
IČO: 35849258
Drobného 27
Bratislava 84101
ZM 4152.43
56 19.03.2013 03.01.2013 701126153 DISPOMED, s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
Košice 04001
ZM 1591.68
57 12.03.2013 03.01.2013 701126154 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 1005.88
58 22.04.2013 03.01.2013 701126163 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 19323.64
59 12.03.2013 03.01.2013 701126155 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 29320.50
60 26.03.2013 03.01.2013 701126148 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 88.00
61 26.03.2013 03.01.2013 701126149 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 1694.00
62 26.03.2013 03.01.2013 701126150 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 4235.00
63 26.03.2013 03.01.2013 701126151 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 7760.00
64 12.03.2013 03.01.2013 701126159 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 485.49
65 12.03.2013 03.01.2013 701126160 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 1463.84
66 26.03.2013 03.01.2013 701126178 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
IČO: 31385265
L. Dérera 3
Bratislava 83101
ZM 2890.80
67 26.03.2013 03.01.2013 701126179 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
IČO: 31385265
L. Dérera 3
Bratislava 83101
ZM 722.70
68 26.03.2013 03.01.2013 701126231 HARTMANN - RICO spol. s r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
Bratislava 85101
ZM 880.04
69 26.03.2013 03.01.2013 701126161 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 1582.00
70 26.03.2013 03.01.2013 701126162 MEDICO Slovakia s.r.o.
IČO: 35689943
Púchovská 12
Bratislava 83106
ZM 24893.00
71 12.03.2013 03.01.2013 701126166 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 27623.44
72 26.03.2013 03.01.2013 701126140 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 1272.00
73 26.03.2013 03.01.2013 701126141 UNOMED spol. s r. o.
IČO: 00612791
Zlatovská 2211
Trenčín 91105
ZM 879.00
74 22.04.2013 03.01.2013 701126143 ELU Medical s.r.o.
IČO: 36741469
Račianska 77/13059
Bratislava 83102
ZM 1658.80
75 22.04.2013 03.01.2013 701126144 ELU Medical s.r.o.
IČO: 36741469
Račianska 77/13059
Bratislava 83102
ZM 1673.64
76 22.04.2013 03.01.2013 701126145 ELU Medical s.r.o.
IČO: 36741469
Račianska 77/13059
Bratislava 83102
ZM 3301.95
77 26.03.2013 03.01.2013 701126156 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 847.00
78 26.03.2013 03.01.2013 701126157 MEDICO Slovakia s.r.o.
IČO: 35689943
Púchovská 12
Bratislava 83106
ZM 2750.00
79 26.03.2013 03.01.2013 701126158 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 180.00
80 25.06.2013 03.01.2013 702121197 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
oprava Biosense CARTO XP 6240.67 VS-1568-2012
81 09.01.2013 03.01.2013 702121156 PROSOFT spol. s r.o. Košice
IČO: 31666540
Letná 27
Košice 04001
Program AMBIS - podpora za 07 - 12/2012 1583.05 Zm2008.001
82 09.01.2013 03.01.2013 702121157 PROSOFT spol. s r.o. Košice
IČO: 31666540
Letná 27
Košice 04001
Program LOZIS - podpora za 07 - 12/2012 4334.89 Zm2008.002
83 12.03.2013 03.01.2013 701126164 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 232.68
84 26.03.2013 03.01.2013 701126146 UNOMED spol. s r. o.
IČO: 00612791
Zlatovská 2211
Trenčín 91105
ZM 47.50
85 12.03.2013 03.01.2013 701126147 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 77.56
86 12.03.2013 03.01.2013 701126167 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 9237.99
87 12.03.2013 03.01.2013 701126168 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 18016.18
88 26.03.2013 03.01.2013 701126169 Biomedica Slovakia, s.r.o.
IČO: 35849258
Drobného 27
Bratislava 84101
ZM 8933.86
89 26.03.2013 03.01.2013 701126170 Biomedica Slovakia, s.r.o.
IČO: 35849258
Drobného 27
Bratislava 84101
ZM 7225.25
90 26.03.2013 03.01.2013 701126171 Biomedica Slovakia, s.r.o.
IČO: 35849258
Drobného 27
Bratislava 84101
ZM 2705.02
91 26.03.2013 03.01.2013 701126172 Biomedica Slovakia, s.r.o.
IČO: 35849258
Drobného 27
Bratislava 84101
ZM 7189.72
92 12.03.2013 03.01.2013 701126173 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 0.01
93 26.03.2013 03.01.2013 701126174 Biomedica Slovakia, s.r.o.
IČO: 35849258
Drobného 27
Bratislava 84101
ZM 1815.19
94 26.03.2013 03.01.2013 701126175 Ing. Juraj Pisch - JUPI
IČO: 17911460
Oremburská 8
Banská Bystrica 97401
ZM 372.00
95 22.04.2013 03.01.2013 701126176 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 1193.71
96 22.04.2013 03.01.2013 701126177 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 24.55
97 25.06.2013 03.01.2013 701126180 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 25103.78
98 25.06.2013 03.01.2013 701126181 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 6145.10
99 25.06.2013 03.01.2013 701126182 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 2816.16
100 25.06.2013 03.01.2013 701126183 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 616.73