Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Faktúry

OBDOBIA: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  


P.č. Dátum
zverejnenia
Dátum
vystavenia
Číslo
objednávky
Obstarávateľ Dodávateľ Popis Cena v €(bez DPH) Poznámka
1 20.01.2012 02.01.2012 701115964 Diversey Slovensko, s.r.o.
IČO: 35835401
Rybničná 40
Bratislava 83106
ostatný materiál 335.16 G-417-2011
2 24.01.2012 02.01.2012 705111375 Fresenius Medical Care Slovens
IČO: 31412971
Teplická 99
Piešťany 92101
lieky 2177.56
3 27.03.2012 02.01.2012 701116117 RAVIKA spol. s r.o.
IČO: 17321859
Na Revíne 29/D
Bratislava 83101
ZM 2673.00
4 27.03.2012 02.01.2012 701116118 RAVIKA spol. s r.o.
IČO: 17321859
Na Revíne 29/D
Bratislava 83101
ZM 3545.11
5 27.03.2012 02.01.2012 701116124 Ing. Juraj Pisch - JUPI
IČO: 17911460
Oremburská 8
Banská Bystrica 97401
ZM 1525.32
6 05.01.2012 02.01.2012 702111145 TATRA - AUDIT, spol. s r.o.
IČO: 31699413
Hroncová 2
Košice 04001
Priebežný audit - 12/2011 1440.00
7 05.01.2012 02.01.2012 702111147 Roland Miko
IČO: 40792005
Cottbuská 14
Košice 04023
Cartridge 1335.60 G - 427 - 2011
8 05.01.2012 02.01.2012 702111146 Medical Fin s. r. o.
IČO: 36576859
Nižný Klatov 329
Nižný Klátov 04412
Upratovanie - 12/2011 36275.30 Zml.č.37-ZS-2007
9 05.01.2012 02.01.2012 702120001 Edenred Slovakia, s.r.o.
IČO: 31328695
Karadžičova 8
Bratislava 82015
Strav. poukážky - 01/2012 33000.00
10 07.03.2012 03.01.2012 701116080 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 693.75
11 05.01.2012 03.01.2012 701115968 Teleflex Medical, s.r.o.
IČO: 34137921
Valová 49
Piešťany 92101
ZM 7475.40
12 19.03.2012 03.01.2012 701116081 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 321.44
13 05.01.2012 03.01.2012 702111152 Administratíva - THP činnosti Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28
Bratislava 81762
PhDr. Kotuličová - 12/2011 90.30
14 05.01.2012 03.01.2012 702111151 CIEVNE - LOJ Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28
Bratislava 81762
prof. MUDr. Frankovičová - 12/2011 101.13
15 19.03.2012 03.01.2012 701116087 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 270.43
16 19.03.2012 03.01.2012 701116084 RAVIKA spol. s r.o.
IČO: 17321859
Na Revíne 29/D
Bratislava 83101
ZM 3960.00
17 19.03.2012 03.01.2012 701116090 RAVIKA spol. s r.o.
IČO: 17321859
Na Revíne 29/D
Bratislava 83101
ZM 1980.00
18 24.04.2012 03.01.2012 701116091 A care s.r.o.
IČO: 35724609
Sládkovičová 10
Piešťany 92101
ZM 2220.00
19 27.03.2012 03.01.2012 701116088 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 3388.00
20 19.06.2012 03.01.2012 701116089 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 310.70
21 24.01.2012 03.01.2012 701115966 S&T Slovakia s. r. o.
IČO: 31349935
Mlynské Nivy 71
Bratislava 82105
ZM 77.11
22 24.01.2012 03.01.2012 701115967 S&T Slovakia s. r. o.
IČO: 31349935
Mlynské Nivy 71
Bratislava 82105
ZM 1528.20
23 24.04.2012 03.01.2012 701116092 Bio G, spol. s r.o.
IČO: 34123415
Elektrárenská 12092
Bratislava 83104
ZM 2357.08
24 27.03.2012 03.01.2012 701116085 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 847.00
25 27.03.2012 03.01.2012 701116086 B. Braun Medical s. r. o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
Bratislava 83103
ZM 847.00
26 27.03.2012 03.01.2012 701116082 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 180.00
27 27.03.2012 03.01.2012 701116083 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 1609.30
28 26.06.2012 03.01.2012 701116079 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 1792.00
29 24.04.2012 03.01.2012 701116126 A care s.r.o.
IČO: 35724609
Sládkovičová 10
Piešťany 92101
ZM 3520.00
30 24.04.2012 03.01.2012 701116125 A care s.r.o.
IČO: 35724609
Sládkovičová 10
Piešťany 92101
ZM 1760.00
31 05.01.2012 03.01.2012 702111148 Roland Miko
IČO: 40792005
Cottbuská 14
Košice 04023
Cartridge 518.40 G - 427 - 2011
32 05.01.2012 03.01.2012 702111149 Roland Miko
IČO: 40792005
Cottbuská 14
Košice 04023
Cartridge 112.68 G - 427 - 2011
33 05.01.2012 03.01.2012 702111153 AGB ekoservis s. r. o.
IČO: 36182508
Pražská 2
Košice 04011
Zneškodnenie a odvoz odpadov 12/2011 1342.92 ZoD č. 35/2007
34 05.01.2012 03.01.2012 702111154 Jaroslav Mráz - INSEKT
IČO: 10822232
Ťahanovská 32
Košice 04013
Dezinfekcia - 12/2011 1715.92 Zml. č. 46-2011-ZoS
35 05.01.2012 03.01.2012 70012001 AJFA + AVIS s.r.o.
IČO: 31602436
Klemensova 34
Žilina 01001
Publikácia pre MÚ - ročník 2012 49.00
36 02.02.2012 03.01.2012 702111150 AGRO-JUnior, s.r.o.
IČO: 36203513
Košický Klečenov 117
Košický Klečenov 04445
Zimná údržba komunikácií - 12/2011 304.32 G - 364 - 2011
37 04.05.2012 04.01.2012 701116121 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 1423.09
38 04.05.2012 04.01.2012 701116122 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 1177.36
39 23.05.2012 04.01.2012 701116143 Johnson & Johnson, s. r. o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
Bratislava 82108
ZM 4621.14
40 27.03.2012 04.01.2012 701116114 MEDUSA, s.r.o.
IČO: 34134808
Komenského 12
Piešťany 92101
ZM 12768.00
41 11.05.2012 04.01.2012 701116123 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 2489.25
42 11.05.2012 04.01.2012 701116120 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 36991.46
43 24.01.2012 04.01.2012 702111165 KAIM MAQUET Medizintechnik Vertrieb
IČO: 35876859
Pribinova 25
Bratislava 81109
servis ZT -12/11 811.96 SZml.č.013-04
44 11.05.2012 04.01.2012 701116144 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 2367.20
45 11.05.2012 04.01.2012 701116145 BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
IČO: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34
Bratislava 81104
ZM 1315.98
46 05.01.2012 04.01.2012 702111155 CENTRÁLNA STERILIZÁCIA Reg.úrad verej.zdravotníctva
IČO: 00606723
Ipeľská 1
Košice - Západ 04011
Kontrola sterilizačných prístrojov 74.70 04. 02. 2011
47 05.01.2012 04.01.2012 702111157 OTIS Výťahy s.r.o.
IČO: 35683929
Vajnorská 100/A
Bratislava 83104
Servis výťahov - 12/2011 1392.40 R2580
48 02.02.2012 04.01.2012 702120004 OR-CZ spol. s r. o. Slovakia
IČO: 31797318
Gogoľova 18
Bratislava 85202
Prenájom PACS-grafický nemocnič.archivačný systém 996.00 MP110503
49 05.01.2012 04.01.2012 701115970 AQUA PRO, s.r.o.
IČO: 36184683
Pod Furčou 7
Košice 04001
ochranné nápoje - 12/2011 536.51
50 05.01.2012 04.01.2012 702120002 AQUA PRO, s.r.o.
IČO: 36184683
Pod Furčou 7
Košice 04001
Prenájom dávkovača vody - 01 - 12/2012 1098.49
51 16.01.2012 04.01.2012 702111156 KAIM Nemocnica Košice-Šaca a.s.
IČO: 36168165
Lúčna 57
04015
Krvné deriváty - 12/2011 9073.51 Zml.114/2008
52 16.01.2012 04.01.2012 702111176 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28
Bratislava 81762
Telekomunikačné služby - 12/2011 934.42
53 05.01.2012 05.01.2012 701116054 Sanitas - VZP, Marczellová M.
IČO: 31301568
Jesenná 9
Košice 04001
ZM 39.00
54 05.01.2012 05.01.2012 705111374 MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 83104
Dbp. ku 1552112163 -115.39
55 27.03.2012 05.01.2012 701116111 DISPOMED, s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
Košice 04001
ZM 667.06
56 27.03.2012 05.01.2012 701116112 DISPOMED, s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
Košice 04001
ZM 544.49
57 24.04.2012 05.01.2012 701116146 ELU Medical s.r.o.
IČO: 36741469
Račianska 77/13059
Bratislava 83102
ZM 166.56
58 27.03.2012 05.01.2012 701116129 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 273.76
59 27.03.2012 05.01.2012 705111372 BIOHEM, spol. s r.o.
IČO: 31442617
Zlatovská 2211
Trenčín 91101
lieky 1724.45
60 27.02.2012 05.01.2012 705111373 UNIPHARMA
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
Bojnice 97201
lieky 2273.57
61 27.03.2012 05.01.2012 701116130 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 59.47
62 27.03.2012 05.01.2012 701116127 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 74.88
63 27.03.2012 05.01.2012 701116128 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 56.16
64 26.06.2012 05.01.2012 701116102 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 6414.53
65 27.03.2012 05.01.2012 701116103 DISPOMED, s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
Košice 04001
Zm 3053.57
66 27.03.2012 05.01.2012 701116104 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 3605.88
67 27.03.2012 05.01.2012 701116106 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 6117.31
68 26.06.2012 05.01.2012 701116107 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 1991.62
69 27.03.2012 05.01.2012 701116109 DISPOMED, s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
Košice 04001
ZM 1949.80
70 27.03.2012 05.01.2012 701116110 DISPOMED, s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
Košice 04001
ZM 1138.40
71 27.03.2012 05.01.2012 701116108 DISPOMED, s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
Košice 04001
ZM 1646.02
72 27.03.2012 05.01.2012 701116105 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 7129.91
73 24.01.2012 05.01.2012 701116101 INAMED, s. r. o.
IČO: 44484275
Šustekova 37
Bratislava 85104
ZM 3394.60
74 27.03.2012 05.01.2012 701116113 DISPOMED, s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
Košice 04001
ZM 893.42
75 24.04.2012 05.01.2012 701116147 ELU Medical s.r.o.
IČO: 36741469
Račianska 77/13059
Bratislava 83102
ZM 594.96
76 24.01.2012 05.01.2012 705111376 Fresenius Medical Care Slovens
IČO: 31412971
Teplická 99
Piešťany 92101
lieky 1866.48
77 27.02.2012 05.01.2012 706110863 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
Lieky - VL 172.89
78 05.01.2012 05.01.2012 702111159 KOHAS s.r.o.
IČO: 36217638
Jantárova 30
Košice 04001
PO a BOZP - 12/2011 420.00
79 05.01.2012 05.01.2012 702111160 Golden Eye Servis, s.r.o.
IČO: 36572306
Mudroňova 29
Košice 04001
Strážna služba - 12/2011 2630.78 81-ZS-2009
80 05.01.2012 05.01.2012 702111161 Zdravservis, spol. s r.o.
IČO: 36588148
Michalovská 2
Košice 04011
Pranie prádla - 12/2011 7710.04
81 24.01.2012 05.01.2012 702111163 KARDIO - JIK(internenč.kardiol Siemens s.r.o.
IČO: 31349307
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 84104
servis ZT -12/11 3267.67 M-7-3507
82 24.01.2012 05.01.2012 702111164 MEDISON, s. r. o.
IČO: 36679135
Obchodná 16
Košice 04011
Pracovná zdravotná služba - 12/2011 374.54 43-ZS-2007
83 29.03.2012 05.01.2012 701120002 DISPOMED, s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
Košice 04001
ZM 1107.36
84 05.01.2012 05.01.2012 702111162 PPA INŽINIERING, s.r.o.
IČO: 31376045
Vajnorská 137
Bratislava 83104
Zaškolenie pracov. pre manipuláciu transformátorov 780.00 G - 402 - 2011
85 16.01.2012 05.01.2012 702111166 Východoslov.vodár.spol., a.s.
IČO: 36570460
Komenského 50
Košice 04248
Vodné, stočné - 12/2011 2758.25 30-000028505PO2010
86 05.01.2012 05.01.2012 702120003 Právne Vzdelávanie, s.r.o.
IČO: 44224699
Galaktická 8
Košice 04012
Zaručený elektronický podpis - obnova ZEP 118.04
87 16.01.2012 05.01.2012 703110114 KVATROMED, s.r.o.
IČO: 36173622
Milosrdenstva 16
Košice 04001
dokompletovanie lôžk.rámp Angiol.a KSCH 3170.87 G-381-2011
88 08.02.2012 09.01.2012 706110864 MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
Nitra 94901
Lieky - VL 118.73
89 24.04.2012 09.01.2012 701116150 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
Zm 357.91
90 24.04.2012 09.01.2012 701116151 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 317.76
91 24.04.2012 09.01.2012 701116152 TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
Bratislava 82108
ZM 2388.82
92 27.03.2012 09.01.2012 701116137 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 836.50
93 27.02.2012 09.01.2012 706110865 UNIPHARMA
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
Bojnice 97201
Lieky - VL 1932.63
94 27.03.2012 09.01.2012 701116141 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 2429.90
95 27.03.2012 09.01.2012 701116142 Operatíva, medicínska spol.
IČO: 35757329
Donská 61
Bratislava 84106
ZM 2752.43
96 24.01.2012 09.01.2012 701116153 ADYTON s.r.o.
IČO: 45807051
Kateřinská 15
Praha 2 12000
ZM 1704.00
97 27.03.2012 09.01.2012 701116154 RAVIKA spol. s r.o.
IČO: 17321859
Na Revíne 29/D
Bratislava 83101
ZM 3064.04
98 26.06.2012 09.01.2012 701116140 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 2440.97
99 27.03.2012 09.01.2012 701116138 TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
Bratislava 82101
ZM 833.74
100 26.06.2012 09.01.2012 701116139 MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
Bratislava 85101
ZM 804.00