Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Voľná pozícia:
 

 

  • sanitár s požadovaným vzdelaním sanitár.