Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Voľná pozícia:
 
  • sanitár s požadovaným vzdelaním sanitár.

 

  • Nové pracovné miesta na pozície - sestra:
  1. sestra bez špecializácie od 740,- Eur
  2. sestra so špecializáciou od 880,- Eu

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Súhlas - uchádzači o zamestnanie VUSCH (PDF)

Súhlas - uchádzači o zamestnanie VUSCH (DOCX)

 

 

  • Výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:
  1. Námestník Odboru ošetrovateľskej starostlivosti,
  2. Vedúci lekárnik.