Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 
Informácia o zriadení Poradensko-informačného centra Košického samosprávneho kraja (KSK).
 
 
Košický samosprávny kraj zriadil Poradensko-informačné centrum, ktoré poskytuje poradenstvo a informácie v oblasti zdravotníctva tak občanom/pacientom, ale aj poskytovateľom zdravotnej a lekárenskej starostlivosti.
Snahou KSK je týmto spôsobom zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi zainteresovanými subjektmi a Košickým samosprávnym krajom. Výsledkom má byť spokojnosť tak na strane pacientov ako aj na strane poskytovateľov a zároveň zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
 
Viac informácii nájdete aj na https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo