Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

AKTUALITY


14.06.2018
Slovenské sympózium o cievnom prístupe

s medzinárodnou účasťou

viac
25.05.2018
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

viac
01.03.2018
Parkovací poriadok platný od 1.3.2018

Nový cenník parkovacích poplatkov a nový parkovací poriadok.

viac
01.03.2018
Free Wi-Fi - Bezplatné pripojenie na internet

Od marca 2018 je vo VÚSCH,a.s. spustená bezplatné pripojenie na internet prostredníctvom Wi-Fi. Prevádzka je momentálne v testovacom režime.

viac
27.11.2015
Výsledok voľby členov Dozornej rady VÚSCH, a.s., volených zamestnancami

Voľba členov DR VÚSCH, a.s., volených zamestnancami sa konala v ďňoch:

26.11. - 27.11.2015

viac
01.06.2015
Pre občanov, ktorí majú podozrenie z korupčného správania zamestnancov VUSCH bola zriadená protikorupčná linka.
17.05.2015
Nová monografia vydaná pod vedením prednostu Kliniky kardiochirurgie MUDr. F. Sabola, PhD.
06.02.2015
Zriadenie kozultačno-poradenskej linky pre hospitalizovaných pacientov

Zriadenie protikorupčnej linky od 1.6.2015