Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

AKTUALITY


19.11.2018
5. Východoslovenský kardiologický deň - PROGRAM (20.11.2018)
10.10.2018
Nová knižná publikácia - CIEVNA CHIRURGIA
06.08.2018
Nové CT

Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb pribudol najmodernejší prístroj CT na Slovensku a v okolitých krajinách.

viac
12.07.2018
Prvé Slovenské sympózium o cievnom prístupe s medzinárodnou účasťou
12.07.2018
Vysokoškolská učebnica SURGERY FOR MEDICAL STUDENTS second revised edition
25.05.2018
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

viac
01.03.2018
Parkovací poriadok platný od 1.3.2018

Nový cenník parkovacích poplatkov a nový parkovací poriadok.

viac
01.03.2018
Free Wi-Fi - Bezplatné pripojenie na internet

Od marca 2018 je vo VÚSCH,a.s. spustená bezplatné pripojenie na internet prostredníctvom Wi-Fi. Prevádzka je momentálne v testovacom režime.

viac
27.11.2015
Výsledok voľby členov Dozornej rady VÚSCH, a.s., volených zamestnancami

Voľba členov DR VÚSCH, a.s., volených zamestnancami sa konala v ďňoch:

26.11. - 27.11.2015

viac
01.06.2015
Pre občanov, ktorí majú podozrenie z korupčného správania zamestnancov VUSCH bola zriadená protikorupčná linka.
17.05.2015
Nová monografia vydaná pod vedením prednostu Kliniky kardiochirurgie MUDr. F. Sabola, PhD.
06.02.2015
Zriadenie kozultačno-poradenskej linky pre hospitalizovaných pacientov

Zriadenie protikorupčnej linky od 1.6.2015