Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

« späť

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy v obchodnej verejnej súťaži

1. Výzva na podávanie návrhov

 

2. Príloha - Projekcia Celkovej ceny úveru pri predom zadaných vstupných parametroch úveru  (tabuľka k vyplneniu)Zdroj: VÚSCH, a.s.
Aktualizované: 30.11.2017