Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

« späť

Informácia o zriadení Poradensko-informačného centra Košického samosprávneho kraja (KSK).

 
 
Košický samosprávny kraj zriadil Poradensko-informačné centrum, ktoré poskytuje poradenstvo a informácie v oblasti zdravotníctva tak občanom/pacientom, ale aj poskytovateľom zdravotnej a lekárenskej starostlivosti.
Snahou KSK je týmto spôsobom zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi zainteresovanými subjektmi a Košickým samosprávnym krajom. Výsledkom má byť spokojnosť tak na strane pacientov ako aj na strane poskytovateľov a zároveň zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
 

 Zdroj: KSK
Aktualizované: 31.01.2017