Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

« späť

Zriadenie kozultačno-poradenskej linky pre hospitalizovaných pacientov

Za účelom zvýšenia spokojnosti našich pacientov 
sme zriadili  konzultačnú / poradenskú pacientskú linku.
 
V pracovných dňoch od 8 do 14 môžu pacienti hospitalizovaní vo VÚSCH, a.s.  na telefónnom čísle
 
0911 608 679
 
konzultovať svoj podnet súvisiaci so skvalitnením zdravotníckej starostlivosti mediátorovi pacientov VÚSCH,.a.s


Zdroj: VÚSCH, a.s.
Aktualizované: 06.02.2015